————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wie we zijn

Wij zijn een gemeente voor joodse en niet-joodse volgelingen van Yeshua haMasjieach die hun leven willen inrichten overeenkomstig Torah, profeten en de overige geschriften en de Briet Chadasja (NT)…..lees verder

Leiding

Onder de leiding van de Eeuwige, Adonai, Zijn Ruach haKodesh voorziet de pastor, samen met de oudsten, de gemeente van begeleiding overeenkomstig de richtlijnen die de Eeuwige gegeven heeft in Zijn Woord…lees verder

Visie

Wij willen de Eeuwige (JHWH), de God van Awraham (Abraham), de God van Jitschak (Isaäk) en de God van Ja”akov (Jacob) dienen en hebben Zijn Zoon, Yeshua (Jezus), Adonai de Masjieach (Messias) van heel Israël aangenomen …..lees verder

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Onze bedieningen zijn

Instroom studies                                                                          Torah studie                                                                      Israëlondersteuning

Aanbevelingen om te bekijken

Over ons                                                                                          Studies                                                                                Emoenah-zoekt