Instroom studies

Regelmatig houden we op afspraak gespreksmiddagen en -avonden met gasten en jong ingestroomde bezoekers  van onze kehila (gemeente), maar ook andere belangstellenden, om te “lernen” over hun vragen aangaande de verschillende nieuwe inzichten betreffende het geloof. Deze middagen en avonden worden gehouden op afspraak die u zelf telefonisch  of via de mail van onze contactpagina kunt maken.
Het zal duidelijk zijn dat het er op deze middagen en avonden niet om gaat om verschillende vormen van geloof te bespreken maar om met elkaar te ontdekken waarom we op basis van de Tora en de Geschriften ons geloof “doen”.

De Schrift spreekt in Efe. 4:22-24 over:
namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid”

Omdat veel van deze vragen veelal niet in de Sidra en Parashot van de Shabbatsamenkomst passen worden ze op deze middagen en avonden met elkaar onderzocht en besproken.