Instroom studies

Regelmatig komen we samen op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur om met gasten en jong ingestroomde bezoekers van onze kehila (gemeente) na te denken over hun vragen aangaande de verschillende nieuwe inzichten betreffende het geloof. De avonden gaan echter alleen door zodra er een definitieve afspraak voor is gemaakt met ons.
Het zal duidelijk zijn dat het er op deze avonden niet om gaat om verschillende vormen te bespreken maar om met elkaar te ontdekken waarom we op basis van de Tora en de Geschriften ons geloof “doen”.

De Schrift spreekt in Efe. 4:22-24 over:
namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid”

Omdat veel van deze vragen veelal niet in de Sidra en Parashot van de Shabbatsamenkomst passen worden ze op deze avonden met elkaar onderzocht en besproken.

De data zoals tot nu bekend zijn:

22 oktober 2019

12 november 2019

26 november 2019

Eventueel vervolg of eventuele wijzigingen maken we op deze pagina ruim tevoren bekend.