Instroom studies

Twee maal per maand komen we samen op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur om gasten en jong ingestroomde bezoekers van onze kehila (gemeente) te onderwijzen over hun vragen aangaande de verschillende nieuwe inzichten betreffende het geloof. Het zal duidelijk zijn dat het er op deze avonden niet om gaat om verschillende vormen te bespreken maar om met elkaar te ontdekken waarom we op basis van de Tora en de Geschriften ons geloof “doen”.

De Schrift spreekt in Efe. 4:22-24 over:
namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid”

Omdat veel van deze vragen veelal niet in de Sidra en Parashot van de Shabbatsamenkomst passen worden ze op deze avonden met elkaar onderzocht en besproken.

De data zoals tot nu bekend zijn:

10 april 2018
8 mei 2018
22 mei 2018
5 juni 2018
19 juni 2018
3 juli 2018

Eventueel vervolg of eventuele wijzigingen maken we op deze pagina ruim tevoren bekend.