Shalom

Welkom op de site van Beit Emoenah.

Beit Emoenah betekent: Huis van Geloof.

Het woord Emoenah (geloof) dat hier gebruikt wordt houdt tevens de betekenissen vertrouwen, kracht en liefde in zich opgesloten. Deze vier betekenissen zijn tevens de kernwaarden van onze gemeente. Wij bouwen deze uit, op grond van de genade van de Eeuwige, en het verlossingswerk van Yeshua. Beiden zijn neergelegd en gevestigd in Tora.

Wij zijn dus een gemeente, op joodse grondslag, bestaande uit joodse en niet-joodse volgelingen van Yeshua haMasjieach die hun leven willen inrichten overeenkomstig Tora, profeten en de overige geschriften. De algemeen gebruikelijke term Messiaanse gemeente zou op ons van toepassing kunnen zijn ware het niet dat we van mening zijn dat deze term een grote groep Joden tekort doet. Alle Joden zijn tenslotte Messias belijdend. Joden die Yeshua als Messias en God belijden, alsook Joden die uitzien naar de Messias die komt, zien beiden uit naar “Hij die komt in de naam van Adonai haShem”. Vandaar dat wij ons liever willen aanduiden als Yeshua haMasjieach belijdende Toragemeente. Hieronder vindt U wat algemene informatie en op de volgende pagina’s treft U alle andere gemeentegerichte informatie aan.

2014-05-05 22.45.44

Voor informatie voor Gasten, en over de onderwerpen Vrijwaring, Copyright, Privacy, ANBI-gegevens en Ontwerp en realisatie kunt u op de betreffende onderwerpen in deze zin klikken.