Overigen

Derde actiedag direct gevolgd door vierde.

Het aanplanten van de 100 bomen in Moshav Sde Tzvi nog dezelfde week gevolgd door de actie in Nir Akiva.

Al enige tijd voeren we actie om Israël en de IDF te ondersteunen in de vragen aan regeringen, de EU, de VN en de internationale gemeenschap, voor het thuis brengen van Lt. Hadar Goldin en First Srg. Oron Shaul.

De gehele actie bestaat uit het planten van 1000 olijfbomen verdeeld over 10 verschillende mosjavim en leefgemeenschappen rondom Gaza. Het is tevens een eerbetoon aan alle IDF-soldaten, de shomrim (de bewaarders) van Eretz Israël en de wereld, en in het bijzonder aan Hadar Goldin.

26 oktober 2018 hebben we samen met de familie Goldin en belangstellenden de eerste 100 bomen geplant in de mosjav Tekuma in Israël.
De tweede 100 bomen plantdag vond plaats in Kibbutz Ruchama onder de grote belangstelling van onder meer 150 jongeren die begonnen aan hun dienst in de IDF.
De derde plantdag van weer 100 bomen staat gepland om te gebeuren op 25 januari 2019 in Sde Tzvi

Door de enorme belangstelling en deelname kunnen we melden dat nu:

ook al de vierde actie gepland staat voor 27 januari 2019 in Nir Akiva.

Onder het motto “Am Israël Chai”, “Heel Israël leeft”, zijn we van mening dat het ontbreken van één iemand al reden genoeg is om deze strijd te voeren en door bomen te planten te laten zien dat heel Israël zal leven. Onder aan deze pagina staat hoe u mee kunt doen.

En wij, Uzi en Tamar Manor van The Dutch Farm in Sde Tzwi en Beit Emoenah en allen die “Am Israël Chai” ondersteunen, sluiten ons zo veel mogelijk daarbij aan. Ook vanuit Zwitserland en Duitsland worden we daarbij ondersteunt met donaties voor bomen.
We willen Hadar en de andere jongemannen terug en we willen laten zien dat Israël doorgaat met leven door bomen te blijven planten als teken van nieuw leven. We willen laten zien dat we niet alleen achter Israël en ook achter de IDF staan met beloften, maar dat we voor Israël staan en gaan, door iets te doen!
Ook HaShem zegt tenslotte: “Wie mijn Woord bewaard en het doet, die zal ik geven….”

Maar de visie is groter geworden dan we ooit verwacht hadden:

We geloven dat het belangrijk is om een ​​nieuwe vorm van verenigde naties te creëren.
Een die wordt gevormd door mensen uit alle landen, we noemen het de “Am Israel Chai Movement”.
Omdat er een gezegde is: “Hoe prachtig is het als broeders (als échad) samenwonen.”

De nieuwe Verenigde Naties beginnen hier met jullie, met Israël, Nederland en Zwitserland door deel te nemen.

DE ACTIE EN WAT U KUNT DOEN:

  • Maak als steunbetuiging € 26* (of veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wil planten) over op rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 ten name van Beit Emoenah onder vermelding “Goldin ring” en plant daarmee een of meer olijfboom/-bomen in Eretz Israël.
  • Maak deze actie zo breed mogelijk bekend onder familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:  

“Am Israël Chai”