AlgemeenBeit EmoenahBinnenlandIsraelOverigen

Goldin Ring actie gaat volgende fase in: Derde actie op Tu Bishvat in Moshav Sde Tzvi

Met het aanplanten van de derde groep van 100 bomen wordt de actie voortgezet in Moshav Sde Tzvi.

Al enige tijd voeren we actie om aandacht te vragen van regeringen, de EU, de VN en de internationale gemeenschap, voor het thuis brengen van Lt. Hadar Goldin en First Srg. Oron Shaul. Op 26 oktober 2018 hebben we samen met de familie Goldin en veel belangstellenden de eerste 100 bomen geplant in de mosjav Tekuma in Israël. De tweede 100 bomen plantdag vond plaats in Kibbutz Ruchama onder de grote belangstelling van onder meer 150 jongeren, uit diverse landen, die op het punt stonden te beginnen aan hun dienst in de IDF.                                       Nog recenter nieuws staat hier!

De derde plantdag van weer 100 bomen gaat dus nu gebeuren op 25 januari 2019

De gehele actie bestaat uit het planten van 1000 olijfbomen verdeeld over 10 verschillende mosjavim en leefgemeenschappen rondom Gaza.
Het is daarmee tevens een eerbetoon aan alle IDF-soldaten, de shomrim (de bewaarders) van Eretz Israël en de wereld, en in het bijzonder aan Hadar Goldin.
Onder het motto “Am Israël Chai”, “Heel Israël leeft”, zijn we van mening dat het ontbreken van één iemand al reden genoeg is om deze strijd te voeren en door bomen te planten te laten zien dat heel Israël zal leven. Onder aan deze pagina staat hoe u mee kunt doen.

Elke vrijdag kwamen medestanders van deze actie ook samen aan de grens met Gaza, bij het monument “The Black Arrow” van de diverse oorlogen die Israël al heeft moeten voeren, om aan Hamas en de wereld te laten zien dat we niet opgeven. Doordat beschietingen vanuit Gaza deze plaats levensgevaarlijk maakt is de samenkomst verplaatst naar Jerusalem. Bij de Black Arrow werd onlangs vanuit Gaza een autobus met een granaat opgeblazen, een minuut nadat alle soldaten passagiers waren uitgestapt.

En wij, Uzi en Tamar Manor van The Dutch Farm in Sde Tzwi en Beit Emoenah en allen die “Am Israël Chai” ondersteunen, sluiten ons zo veel mogelijk daarbij aan. Ook vanuit Zwitserland en Duitsland worden we daarbij ondersteunt met giften voor bomen.
We willen Hadar en de andere jongemannen terug en we willen laten zien dat Israël doorgaat met leven door bomen te blijven planten als teken van nieuw leven. We willen laten zien dat we niet alleen achter Israël en ook achter de IDF staan met beloften, maar dat we voor Israël staan en gaan, door iets te doen!
Ook HaShem zegt tenslotte: “Wie mijn Woord bewaard en het doet, die zal ik geven….”

Maar de visie is groter geworden dan we ooit verwacht hadden:

Natuurlijk spreekt de Israëlische regering met de VN, de EU, alle belangrijke staatshoofden, NGO’s enzovoort. En die beloven hem en jullie allemaal zoveel, maar uiteindelijk doen ze niets.
En daarom voelen we ons allemaal erg verbonden met het initiatief van Leah Goldin om tegen de wereld op te treden om hun zoon Hadar hier naar huis te brengen.
Daarom willen we onze steun tonen door dit project, onder de naam “Am Israël Chai Movement”.
We denken dat het belangrijk is om een ​​nieuwe vorm van verenigde naties te creëren. Een die niet wordt gevormd door landen, maar een die wordt gevormd door mensen uit alle landen, we noemen het de “Am Israel Chai-beweging”. Omdat er een gezegde is: “Hoe prachtig is het als broeders (als échad) samenwonen.”

De nieuwe Verenigde Naties beginnen hier met jullie, met Israël, Nederland en Zwitserland.

 

Aan het einde van de eerste dag sprak Tamar nog met Leah Goldin en drukte ook de belofte en het verlangen uit dat binnenkort de volgende planting van 100 bomen zal plaatsvinden.
De reactie van Leah was als volgt:

“Ik heb gesproken met de VN, ik heb gesproken met de EU, ik heb gesproken met de Knesset, ik heb gesproken met regeringsleiders, ik heb gesproken met veel mensen en met jullie. Allemaal deden ze de belofte alles in hun vermogen te zullen doen. Maar jullie zijn de eersten die werkelijk doen wat jullie zeggen en beloven. Jullie zijn de eersten die ons echte hoop geven dat er iets zal veranderen. Daarvoor ben ik jullie dankbaar!” (citaat)

DE ACTIE EN WAT U KUNT DOEN:

  • Maak als steunbetuiging € 26* (of veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wil planten) over op rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 ten name van Beit Emoenah onder vermelding “Goldin ring” en plant daarmee een of meer olijfboom/-bomen in Eretz Israël.
  • Maak deze actie zo breed mogelijk bekend onder familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:  

“Am Israël Chai”