Overigen

Goldin Ring Actie Planting 9 wederom een geweldig succes.

Op 6 december 2019 hebben we weer een enorme stap gezet door in kibboets Gevim bij Sderot 100 olijfbomen te planten. Dat betekent dat we dus al 900 van de beoogde 1000 bomen geplant hebben. Het getal 9 en de negende letter van het Alef Beth hebben een bijzondere betekenis waardoor deze planting ook een extra waarde heeft voor ons. Beiden staan namelijk symbool voor nieuw leven dat overgaat van het donker naar het Licht. En de visie die we willen doorgeven is de visie die ook Hadar had. Recht te staan in deze wereld met ons hoofd omhoog en met onze voeten vast verankert in de heilige grond van Israël, het Land van HaShem.

We zien er dan ook weer naar uit om de 1000 vol te maken en weer veel vrienden te ontmoeten die deze visie delen. Het zou geweldig zijn als we die zouden kunnen doen in de week rond Tu B’Sh’vat.

Help ons svp mee deze laatste stap te zetten door de laatste 100 bomen mee te planten als getuigenis achter en voor, maar vooral met Israël te staan!

Onze actie kan tegenwoordig rekenen op enorme aandacht in Israël en wordt met veel respect en dankbaarheid gevolgd. De media besteden aandacht via dagbladen, radio en televisie. De politiek besteed er aandacht aan in de Knesset via onder andere de Members of Knesset Michal Cotler-Wunsh, Idit Silman, Alon Schuster, Michael Biton, Tamir Dan en Eli Avidar.

Zie hier wat Michal Cotler-Wunsh zei afgelopen 6 december. (Het eerste deel is in hebrew maar vanaf -1.00 herhaalt ze het in het Engels)

De actie is niet politiek, religieus of commercieel bedoeld maar roept er dus toe op te leven naar de waarden en normen van ons volk, onze tikkun Olam. Vandaar dat de actie ook een roep is om alle vier de jongens die worden vastgehouden door Hamas weer terug te halen.
Maar er is nog iets dat ons oproept, namelijk de oproep van HaShem alles met “Agrioet” te doen. Agrioet betekent “met verantwoordelijkheid”. En het woord begint met de Alef en eindigt met de Taf, en dat is niet voor niets. Het betekent dat HaShem ons opdraagt het voor de volle 100% te doen, helemaal perfect.

Deze tikkun Olam met agrioet maakt ook dat we onder het motto “Am Israël Chai” geloven dat de afwezigheid van één persoon reden genoeg is om deze strijd te voeren en, door bomen te planten, aan te tonen dat heel Israël zal leven. Elke boom zendt, net als een shofar, dus ook de boodschap uit dat het gaat over de ware waarden en normen van ons samenleven als het Joodse volk.

Aangezien ook de ware gelovigen uit de volkeren op Israel geënt zijn geldt deze boodschap en oproep ook voor hen. Velen hebben dat begrepen en zijn telkens op vrijdag aanwezig bij deze plantingen.

Daarom lanceren we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en de Goldin-familie en laat via je geschenk aan deze Goldin-ringactie zien dat heel Israël zal leven!

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT JE KUNT DOEN:

• Draag ter ondersteuning € 26 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Goldin ring’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten boom / bomen Eretz Israel.

• Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”