Beit EmoenahIsraelOverigen

Goldin Ring actie voortgezet in Ruchama met tweede aanplant van 100 bomen

Het aanplanten van 100 bomen werd onder grote belangstelling met vreugde begroet.

 

Voor het nieuwer bericht zie:
Goldin Ring actie gaat volgende fase in

Al enige tijd voeren we actie om aandacht te vragen van regeringen, de EU, de VN en de internationale gemeenschap, voor het thuis brengen van Lt. Hadar Goldin en First Srg. Oron Shaul. Op 26 oktober 2018 hebben we samen met de familie Goldin en veel belangstellenden de eerste 100 bomen geplant in de mosjav Tekuma in Israël.

De tweede planting van 100 bomen heeft 7 december 2018 is plaatsgevonden in de moshav Ruchama.

De gehele actie bestaat uit het planten van 1000 olijfbomen in diverse mosjavim en leefgemeenschappen rondom Gaza.
Het is daarmee tevens een eerbetoon aan alle IDF-soldaten, de shomrim (de bewaarders) van Eretz Israël en de wereld, en in het bijzonder aan Hadar Goldin.
Onder het motto “Am Israël Chai”, “Heel Israël leeft”, zijn we van mening dat het ontbreken van één iemand al reden genoeg is om deze strijd te voeren en door bomen te planten te laten zien dat heel Israël zal leven.

Persoonlijke oproep van de moeder van Hadar, Dr. Leah Goldin.

‘BRENG MIJN ZOON THUIS’ 

Shalom beste vrienden van Israël, 

Mijn naam is Leah Goldin en ik ben de moeder van Hadar. Mijn zoon was een IDF-soldaat in de laatste Gaza-oorlog, Protective Edge.
In 2014 werd de door Hamas geregeerde Gazastrook, een levensbedreigend gevaar voor de burgers van Israël. Vooral de kleine dorpen rond de Gazastrook leefden onder voortdurende angst.
De Israëlische regering besloot actie te ondernemen.
Een ongelooflijke moeilijke taak voor onze soldaten die zich omringd voelden door terroristen en vijanden.
Wij moeders in Israël waren bang. Het Israëlische leger heeft 26 augustus 2014 Gaza verlaten, maar mijn zoon is niet thuisgekomen.
Wij, de families, vragen u om ons te steunen in ons verzoek om onze zonen mee naar huis te laten komen, zodat ze kunnen rusten.
We vragen u en de internationale gemeenschap – volgens internationaal humanitair recht – om ons te helpen dit te bewerkstelligen door deze petitie te ondertekenen.

Beste wensen,
Dr.Leah Goldin

Elke vrijdag kwamen medestanders van deze actie ook samen aan de grens met Gaza, bij het monument “The Black Arrow” van de diverse oorlogen die Israël al heeft moeten voeren, om aan Hamas en de wereld te laten zien dat we niet opgeven. Doordat beschietingen vanuit Gaza deze plaats levensgevaarlijk maakt is de samenkomst verplaatst naar Jerusalem. Bij de Black Arrow werd onlangs vanuit Gaza een autobus met een granaat opgeblazen, een minuut nadat alle soldaten passagiers waren uitgestapt.

En wij, Uzi en Tamar Manor van The Dutch Farm in Sde Tzwi en Beit Emoenah en allen die “Am Israël Chai” ondersteunen, sluiten ons zo veel mogelijk daarbij aan. Ook vanuit Zwitserland en Duitsland worden we daarbij ondersteunt met giften voor bomen.
We willen Hadar en de andere jongemannen terug en we willen laten zien dat Israël doorgaat met leven door bomen te blijven planten als teken van nieuw leven. We willen laten zien dat we niet achter Israël staan met beloften, maar dat we voor Israël staan en gaan, door iets te doen!
Ook HaShem zegt tenslotte: “Wie mijn Woord bewaard en het doet, die zal ik geven….”

Ik mocht voorafgaand aan het planten de aanwezigen toespreken met de volgende woorden:

Shalom chaverim
Het is een groot voorrecht om voor de tweede keer hier bij jullie te zijn.
Ik ben gewoon een eenvoudige Nederlandse architect en tevens hoofd van een Joods educatief centrum genaamd Beit Emoenah.
Maar het belangrijkste is dat ik het voorrecht heb hier te mogen optreden namens een grote groep Nederlanders die jullie allemaal wil laten zien, door een of meerdere bomen te doneren, dat er mensen uit veel verschillende landen zijn die meer dan 100 procent achter je staan, en die achter Israël staan ​​en ook achter de IDF. Ze willen jullie ondersteunen en waar ze maar kunnen willen ze niet achter, maar voor jullie staan, ​​om jullie te helpen en te verdedigen.
Natuurlijk spreekt de Israëlische regering met de VN, de EU, alle belangrijke staatshoofden, NGO’s enzovoort. En die beloven hem en jullie allemaal zoveel, maar uiteindelijk doen ze niets.
Familie Goldin kent die ervaring van heel nabij en vanuit hun eigen ervaring.
En daarom voelen we ons allemaal erg verbonden met het initiatief van Leah Goldin om tegen de wereld op te treden om hun zoon Hadar hier naar huis te brengen.
Daarom willen we onze steun tonen door dit project onder de naam “Am Israël Chai”. We denken dat het belangrijk is om een ​​nieuwe vorm van verenigde naties te creëren. Een die niet wordt gevormd door landen, maar een die wordt gevormd door mensenuit alle landen, we noemen het de “Am Israel Chai-beweging”. Omdat er een gezegde is: “Hoe prachtig is het als broeders (als échad) samenwonen.”
Het project waar we vandaag hier voor zijn wil, zoals jullie waarschijnlijk weten, op 10 plaatsen per plek 100 olijfbomen planten.
Alle 10 plaatsen direct rondom Gaza. En gedoneerd door deze nieuwe verenigde natie.
Als een teken dat we achter jullie staan ​​en als een teken dat “Am Israël Chai” een realiteit is. En daarom willen we ook Hadar terug in ons midden.
De eerste keer hebben we 100 bomen geplant, geschonken door onze Nederlandse vrienden, op 26 oktober in Tekuma op de Kerem Hamitzvot, en nu zijn we hier in Kibbutz Ruchama om voor de tweede keer 100 bomen te planten die zijn geschonken door Nederlandse én Zwitserse mensen samen.
Deze 100 bomen maken het vandaag al tot een internationaal initiatief, omdat onze dierbare vrienden uit Zwitserland ook voelen dat hun volk moet meedoen. De nieuwe Verenigde Naties beginnen hier met jullie, met Israël, Nederland en Zwitserland.
Laat deze dag en deze bomen een symbolische verklaring zijn dat jullie niet zult opgeven, verander de wereld om ons heen als een licht voor de naties.
Maar voordat ik Stephan Speiser uit Zwitserland het woord geef, nog een ding: ik kan je vertellen dat de volgende 100 bomen ook bijna allemaal zijn gedoneerd.
Dus, na Sjabbat zullen we beginnen met het plannen van de derde Activiteit.
Chag Sameach, Shabbat shalom


Aan het einde van de dag sprak Tamar nog met Leah Goldin en drukte ook de belofte en het verlangen uit dat binnenkort de volgende planting van 100 bomen zal plaatsvinden.
De reactie van Leah was als volgt:

“Ik heb gesproken met de VN, ik heb gesproken met de EU, ik heb gesproken met de Knesset, ik heb gesproken met regeringsleiders, ik heb gesproken met veel mensen en met jullie. Allemaal deden ze de belofte alles in hun vermogen te zullen doen. Maar jullie zijn de eersten die werkelijk doen wat jullie zeggen en beloven. Jullie zijn de eersten die ons echte hoop geven dat er iets zal veranderen. Daarvoor ben ik jullie dankbaar!” (citaat)

De broer van Hadar geeft uitleg.

DE ACTIE EN WAT U KUNT DOEN:

  • Maak als steunbetuiging € 26* (of veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wil planten) over op rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 ten name van Beit Emoenah onder vermelding “Goldin ring” en plant daarmee een of meer olijfboom/-bomen in Eretz Israël.
  • Maak deze actie zo breed mogelijk bekend onder familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:  

“Am Israël Chai”

 

* 26 is de werkelijke kostprijs van boom en watervoorziening, maar nog belangrijker: Het is het getal dat de Naam van HaShem symboliseert.