AlgemeenBeit EmoenahIsraelOverigen

Het geestelijke belang van afstemming op Zion

“Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.”
Daniel 6:11

De meeste mensen denken dat het oude Bijbelse Jeruzalem binnen de muren van de oude stad van Jeruzalem ligt. Als gevolg daarvan staan ​​christenen vaak op de nog bestaande delen van de muren van de oude stad en bidden ze voor de vrede van Jeruzalem.

“Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust.”
Jesaja 62: 6

Volgens AnaRina Heymann, directeur van Align With Sion, en met haar veel andere Schriftkenners, worden deze goedbedoelde gebeden op de verkeerde muren gereciteerd.
De echte locatie van het oude Bijbelse Jeruzalem is echter niet deze oude stad, waarvan de muren 450 jaar geleden gebouwd zijn door Suleiman tijdens het Ottomaanse rijk. Integendeel, het is in werkelijkheid de stad van David, die op de zuidelijke helling van de Tempelberg ligt.

“Al 1000 jaar vergeten we waar het oude Jeruzalem was. Nu is er een ontwaken,” vertelt Heymann.

Ze benadrukken dat het traditionele Joodse begrip – dat wat in de fysieke wereld gebeurt implicaties heeft in de spirituele wereld– zeker voor Jeruzalem vaak waar is. Toen de Britse archeoloog generaal Sir Charles Warren 150 jaar geleden de ware locatie ontdekte van het oude Bijbelse Jeruzalem, begonnen de dingen te veranderen.
Het spirituele is afhankelijk van het fysieke. Wat er in fysiek en materieel opzicht in Israël gebeurt, heeft een ook spirituele impact.
Het is van belang om mensen te helpen verbinding te maken met de ware spirituele kracht van Zion. En het begint natuurlijk allemaal met het begrip waar Zion eigenlijk is.
De Psalmen maken ons duidelijk dat: “Zion is zowel de Tempelberg als de Laaggelegen Stad (wat de Stad van David betekent)”.

“Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is.”{die hecht samengevoegd is-Letterlijk: die samen met haar één geheel vormt.}
Ps. 122:3

Dit verenigde gebied, de “stad die is samengevoegd” in de taal van koning David, moet zowel de Tempelberg omvatten, die de aanbidding vertegenwoordigt, als de Stad van David, die het dagelijks leven vertegenwoordigt. “Ze moeten samengaan,” benadrukken ze.
Joodse wijzen leggen ook uit dat dit vers verwijst naar het samenbinden van het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. Dus we hebben zowel een horizontale [Tempelberg en Stad van David] als een verticale [aardse Jeruzalem en hemelse Jeruzalem] interpretatie van dit vers.”

Er zijn twee onderling verbonden doelen die we moeten nastreven. Ten eerste dat mensen begrijpen waar Zion eigenlijk is. Mensen komen van over de hele wereld en denken dat ze het oude Bijbelse Jeruzalem zien. Wat erg jammer is omdat ze duizenden kilometers afleggen en de werkelijkheid van het ware Zion op een paar meter missen. Mensen moeten naar de juiste fysieke locatie van Zion komen, wat betekent dat ze naar de Tempelberg en de Stad van David moeten komen.

Maar ten tweede wat nog belangrijker is, is dat mensen zich verbinden met de energie van Jeruzalem, van Zion. Iedereen moet gaan begrijpen dat een persoon kan profiteren van de spirituele kracht van Jeruzalem, zelfs als ze niet in staat zijn om de stad zelf te bezoeken. Het brengt je een zegen als je bid voor de Shalom van Jeruzalem. Niet alleen voor vrede, maar voor de heelheid en het kennen van Masjiach van Jeruzalem. Voor jou en je familie. De kern van de boodschap is dat mensen het belang moeten erkennen dat het fysieke, aardse Jeruzalem meespeelt in Gods plan voor verlossing, en om de ware locatie ervan te begrijpen en vervolgens de actieve stap te nemen om zich aan te passen aan die boodschap.

Als je je op Jeruzalem wilt concentreren, wil je het op de juiste manier doen. Je moet een verandering in de geest van je denken maken. Als je meer efficiëntie wil in je gebedsleven en je beter wil afstemmen op wat God op dit moment aan het doen is, moet je je richten op Jeruzalem.
Al 1000 jaar kenden we de ware locatie niet. Het kost tijd voor mensen om dit nieuwe begrip te begrijpen en te omarmen.
Hoewel de stad David 150 jaar geleden herontdekt werd en ook toegankelijk werd na de Zesdaagse oorlog in 1967, was het niet altijd veilig om ze te bezoeken. In de afgelopen 29 jaar zijn er opgravingen gedaan op deze plaats, waarvan de belangrijkste in de afgelopen tien jaar zijn gedaan. Samen met deze belangrijke nieuwe ontdekkingen, zijn ook toeristische bezoeken aanzienlijk toegenomen in dezelfde periode.
Nu leggen ze de plattegrond van de stad zelf bloot van beneden in het dal tot boven aan het Tempelplein. De stad van David is weer in opkomst.
Nu ze weer wordt onthuld, moet je afstemmen op het oude Bijbelse Jeruzalem.”

“Jeruzalem is een spirituele poort waar alle gebeden omhooggaan. Dat is de reden waarom het Joodse volk bidt in de richting van Jeruzalem. Net zoals Daniel. Het staat in Psalmen geschreven dat elke ziel in Jeruzalem werd geboren”.

“Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.”
Psalm 87: 5

Ieders oer-wortel ligt in Jeruzalem. Adam werd gevormd uit de adama [bodem] van het altaar. Dat is waarom de Naties zullen komen. Het zal hun hart [het gevoel] beroeren dat ‘ik terug moet komen’.
Hoe meer we de essentie van het fysieke Jeruzalem ontdekken, hoe meer dat ‘licht’, dat inzicht, groeit. Het is niet alleen het openleggen van stenen, maar het materiaal weerkaatst spiritueel. Terwijl ze Jeruzalem openleggen, gaat de stem op vanuit de stad naar HaShem. De tijd is gekomen dat we er gebruik van maken. De verbinding wordt sterker. En mensen willen het op de goede manier doen.
Tijdens de lange ballingschap was het in de richting van Jeruzalem staan ​​een herinnering van het Joodse volk aan de glorie van de hoofdstad van David. Tegenwoordig symboliseert Jeruzalem het Einde der Dagen, nu de Stad van David opnieuw haar rechtmatige plaats gaat innemen, zoals in de dagen als vanouds.
De hele focus zal naar deze plaats uitgaan. We moeten elk begrip van gebed vergaren om naar Zion te worden verwezen. Het is een indirecte maar krachtige manier om op te staan ​​tegen antisemitisme en voor Israël en HaShem.

“Voor mensen die zich concentreren op Zion is het een enorme stap voorwaarts in relatie met HaShem”.