Opinie inzake Eretz Israël

Shalom,

Voorafgaand aan het lezen van onderstaande opinieartikelen wil ik graag enige zaken meegeven.

 1. De artikelen zijn opinieartikelen waarmee we eenieder willen aanzetten tot het overdenken van de tekenen van deze tijd.
 2. Sommige artikelen bevatten naast historische en feitelijke waarheden soms ook aannames en speculaties die niet per definitie de onze zijn.
 3. Wanneer hier artikelen staan van auteurs, media, websites, etc. van buiten Beit Emoenah wil dat niet zeggen dat wij daarmee alles van deze auteurs, media, websites, etc. onderschrijven.
 4. De Tora, Tenach en Briet Chadasjah Zijn de enige Waarheid waaraan we ons dienen vast te houden.

In alles blijft derhalve gelden:

Beproef alle dingen, behoud het goede.

1 Tess. 5:21

ooooooo

Door Ze’ev Jabotinsky. Vertaling: Likoed Nederland, 25 april 2017.

Jabotinsky

Inleiding door Likoed Nederland: Ze’ev Jabotinsky is de ideologische grondlegger van de Likoed beweging. Onderstaand gaat de belangrijkste 40% van zijn artikel ‘Stop met die excuses’ uit 1911. Dit artikel is recent in het Engels vertaald. Het is een reactie op steeds terugkerende antisemitische beschuldigingen, zoals hier bij nieuw bloedsprookje in het Rusland van 1911. Daarbij wordt beweerd dat Joden niet-Joden zouden vermoorden om hun bloed te kunnen drinken (dat overigens in de islamitische wereld nog populair is, zie ook voorbeelden op deze site).
Likoed vertaalde dit artikel weer naar het Nederlands, omdat ook na ruim honderd jaar dit artikel nog steeds grote actualiteitswaarde en een fantastische zeggingskracht heeft:

“Wanner men lang en scherp kijkt naar de huidige tendens van beschuldigingen van rituele moord [destijds in Rusland, te vergelijken met de huidige onzinnige beschuldigingen van Joodse ‘wandaden’ tegen Palestijnen] blijft men achter met een zeer beklemmend gevoel – een gevoel dat elke openstaande persoon moeilijk te verdragen vind.
Denk er eens goed over na: deze dingen worden gezegd over ons – dus over mij, over jou, over je moeder!

Dus wanneer wij Joden spreken met een niet-Jood, moeten wij ons bewust zijn, ieder van ons, dat onze gesprekspartner bij zichzelf denkt: “Hoe weet ik dat jij ook niet uit bent op rituele moord?”
Probeer je dat voor te stellen en een plek te geven! Ik bedoel dat in essentie dit nog erger is dan alles waarmee wij al genoegen moeten nemen in dit land dat als een gevangenis is.

Ik kan me voorstellen dat een beïnvloedbaar iemand – als hij nadenkt over deze beschuldiging en al zijn consequenties – gek kan worden gek van woede en tot wanhoop gedreven. Of dat hij op zijn minst moet huilen en zijn haren uittrekken. Iemand die steviger in zijn schoenen staat – maar toch enigszins naïef – zal naar buiten moeten rennen en voorbijgangers bij hun jas grijpen om te proberen hen te overtuigen dat dit laster is en dat wij niet schuldig zijn aan zulke dingen – tot hij zijn keel hees heeft geschreeuwd.

Maar uiteindelijk iemand die vanaf zijn geboorte blind is geweest (en wij hebben heel veel van dergelijke mensen) een andere actie ondernemen. Hij zal zich troosten met de gebruikelijke rustgevende gedachten: dat niemand echt gelooft in dergelijke absurditeiten; dat zelfs degenen die de beschuldigingen doen, die zelf niet geloven; dat de laster slechts een politieke tactiek is; dat het verstandige deel van de niet-Joodse gemeenschap (dat natuurlijk de meerderheid vormt) nooit zal luisteren naar zulke laster, en zelfs hierdoor gechoqueerd wordt – oftewel dat er eigenlijk niets aan de hand is.

Ik ben niet een van die beïnvloedbare mensen die schreeuwen in verbazing, noch ben ik een van die naïeve mensen die excuses maken, noch ben ik een van die blind-sinds-geboorte mensen die niet onder ogen kunnen zien wat er onder hun neus gebeurt. Ik moet mijzelf nadrukkelijk distantiëren van die laatste categorie.
Het is allemaal heel prettig en handig om jezelf voor te stellen dat je vijanden slechts charlatans en bedriegers zijn. Maar op de lange termijn leidt dit soort ongenuanceerde verklaring van de psychologie van een vijand altijd tot de zwaarste uitkomsten. Lang niet al onze vijanden zijn sufferds, en ook lang niet allemaal leugenaars. Ik raad mijn geloofsgenoten aan om zichzelf niet te misleiden op dat punt.

Sinds een aantal jaren merken Joden in Rusland maar al te vaak dat zij in de beklaagdenbank zitten. Dat is niet hun schuld.
Maar wat zeker wel hun schuld is: dat zij zich gedragen als mensen die terecht moeten staan voor een misdaad.
Wij zijn voortdurend bezig om onszelf zo hard mogelijk schreeuwend te rechtvaardigen. Wij bezweren dat wij geen revolutie nastreven, dat wij niet onze militaire dienstplicht ontduiken en dat Rusland niet hebben verkocht aan de Japanners [tijdens de Russisch-Japanse oorlog van 1904].

Vervolgens is er [de joodse socialistische terrorist] Azev en wij beginnen weer te zweren dat wij daar niet schuldig aan zijn, dat wij niet helemaal niet zijn zoals hij. Dan komt Out [de Joodse anarchistische moordenaar] Bogrov en opnieuw worden wij bij ons nekvel gegrepen vanwege betrokkenheid en opnieuw nemen wij die rol gedwongen op ons en beginnen onszelf te rechtvaardigen.
Nu maken zij kabaal over rituele moord en wederom en doen wij weer of wij gevangenen zijn die terecht staan: wij drukken onze handen op onze harten, met trillende vingers bladeren wij door oude stapels bewijsstukken waar niemand in geïnteresseerd is. En overal bezweren wij dat wij er nooit een druppel van deze drank [het bloed van niet-Joden] onze lippen gepasseerd is – moge de Heer mij anders ter plekke treffen.

Hoe lang zal dit nog doorgaan? Vertel me, mijn vrienden, wordt je hier nog niet moe van? Is het niet de hoogste tijd – als reactie op al deze beschuldigingen, standjes, verdenkingen, besmeuringen en veroordelingen, zowel nu als in de toekomst – om onze armen over elkaar te slaan en luid, duidelijk, koel en rustig het enige argument te gebruiken die dit publiek kan begrijpen: waarom lopen jullie niet allemaal naar de hel.

Wat voor mensen zijn wij, dat wij ons altijd bij hen zouden moeten verantwoorden?
En wie zijn zij om dat van ons te verlangen?
Wat is het nut van deze totale komedie om een heel volk te beschuldigen als het vonnis al van tevoren bekend is?

Wat hebben wij er aan om vrijwillig deel te nemen aan deze komedie, om dit schandalige en vernederende proces te verlevendigen met onze verdediging?
Onze verdediging is zinloos en hopeloos: onze vijanden zullen het niet geloven en apathische mensen zullen er geen aandacht aan besteden.
De tijd van excuses is voorbij.

We denken dat onze voortdurende bereidheid om onszelf te onderwerpen aan allerlei onderzoek de mensheid uiteindelijk zal overtuigen dat wij eervolle mensen zijn. Wij zijn voortdurend bezig te zeggen: “Kijk ons nou! Wij zijn zo netjes! Wij hebben niets te verbergen!”

Maar dat is een regelrechte fout. Echte nette mensen zullen niet toestaan dat iemand hun woning, hun broekzakken of hun ziel mag onderzoeken, om welke reden dan ook. Alleen mensen die al onder toezicht staan zijn bereid om elk moment van de dag of nacht onderzocht te worden. En dat is precies de positie waar wij onszelf in plaatsen en zo juist het grootste gevaar zelf uitlokken: dat wij echt worden beschuldigd van misdaden.

De reden dat we niet zijn geliefd is niet omdat er allerlei beschuldigingen tegen ons worden geuit.
Nee, wij worden beschuldigd omdat zij wij niet geliefd zijn.

Dat is de reden waarom er zo veel van deze beschuldigingen zijn.
Dat is de reden waarom die zo verschillend en zelfs tegenstrijdig zijn.

Op de ene dag roepen mensen dat wij misbruik maken van de armen, de volgende dag dat wij het socialisme verspreiden en de armen leiden om in opstand te komen tegen hun uitbuiters
Een Poolse krant beweerde onlangs dat de Joden Polen willen opdelen en aan de Russen willen geven. Terwijl honderd Russische kranten beweren dat de Joden Rusland willen opdelen om aan Polen te geven. De Italianen zeggen dat de Joden achter de beschuldigingen tegen Italië in de Europese media zitten terwijl de Turken juist zeggen dat de Joden Italië hebben aangezet tot de verovering van Tripoli.

Wat is het nut om te reageren op al dit gekrijs en geblaf, met beëdigde verklaringen, met toezeggingen en beloften?
Het heeft geen zin en het moet ondenkbaar worden om ons zo te blijven gedragen.

Zodra wij één beschuldiging hebben weerlegd, wordt de volgende beschuldiging gedaan.
Er zijn geen grenzen aan de menselijke boosaardigheid en domheid.

Wij hebben niets om excuses voor te maken.
Wij zijn een volk, net als alle andere volken.
Wij hebben geen pretenties dat wij beter zijn.

Een van de eerste vereisten voor gelijke rechten is dat wij het recht claimen om onze eigen schurken hebben, net zoals andere volkeren die hebben.
Ja, wij hebben subversieve elementen, mensenhandelaren, dienstplicht-ontduikers. Niet alleen hebben wij die, maar wat pas echt vreemd is dat wij er zo weinig van hebben, onder de huidige omstandigheden.
Andere volken hebben een overvloed van dit soort mensen, net als zwendelaars, geweldplegers en folteraars. Maar wat dan nog? Ze wonen naast elkaar als buren en hebben er geen problemen mee.

Uiteindelijk zou het voor ons geen verschil moeten maken of zij ons mogen of niet.
Wij plegen geen rituele moorden en dat hebben wij nooit gedaan. Maar als zij absoluut willen geloven dat dit wel bestaat. Laat hen dan geloven wat hun fantasie verzint. Wat gaat ons dat aan en waarom zouden wij ons zorgen maken daarover?
Hebben onze buren zich schuldig gevoeld omdat christenen in Kishinev [tijdens de bloedige pogrom van 1903] spijkers in de ogen van de joodse baby’s hebben geslagen? Helemaal niet.

Waarom zouden wij ons graag in een hoek laten duwen?
Wij, die dezelfde laster al eeuwen horen.
Wij weten toch waar het op slaat, van ons en van hen?
We zijn niet verplicht om verantwoording af te leggen aan iedereen, wij zitten niet voor een examen en niemand heeft het recht om een antwoord van ons te eisen voor elke beschuldiging die onze kant op komt.

Wij zijn prima, precies zoals wij zijn.
We zullen niet anders worden en dat willen wij ook niet.”

ooooooo

Wereldwijde revolutie, waar komt het vandaan?

2 februari 2017

Beste vrienden!

Op dit moment gaat de wereld door een revolutie die zich voor onze ogen ontvouwt. Laten we, om het belang hiervan te begrijpen, samen naar de Verenigde Staten ‘reizen’. De verkiezing van de president heeft een verklarende reactie losgemaakt in miljoenen mensen, die jarenlang gevoed zijn met politieke leugens. In naam van de democratie was er geen links, geen rechts, geen vooruitgang of achteruitgang. Dit is een wereldwijde revolutie, die zich afspeelt diep in de menselijke ziel. Donald Trump, president-naar keuze, opperde activiteiten die de fundamenten van het bestaan destabiliseren. Mensen zijn eeuwenlang gewend geraakt aan leiders die met toezeggingen komen, maar deze toezeggingen niet nakomen. Dit was een cultuur van leugens dat vele jaren doorsijpelde in de zielen van miljoenen mensen, met een ‘stille acceptatie door de samenleving’. De cultuur van de leugen domineert, geen wonder eigenlijk dat waarden en visie ontbreken. Binnen de Westerse beschaving hebben de grootste verschrikkingen van de mensheid plaatsgevonden, onder leiding van de verschrikkelijke Holocaust, waarvan miljarden mensen het niet wilden zien. Ook vandaag rijst de cultuur van leugens de pan uit. Donald Trump verbreekt verdragen. Zijn taal is populair, en het verbazingwekkende is dat hij bezig is met wat werd beloofd in de verkiezingen. Stel je voor, een leider die voldoet aan zijn eigen campagne-beloften? En de cultuur van een media van leugens, samen met de leiders die geen waarheid spreken – vanwege een hoger belang van geld en materialisme dan de eigen beloften nakomen – is geschokt.

Waar leidt dit alles toe? Laat ons eerst een fundamenteel en belangrijk punt begrijpen : Donald Trump is alleen maar een onderdeel van het goddelijke plan om terug te keren tot een reële wereld. Deze conclusie wordt herkend door Israel en de G-d van het universum en Zijn Heilige Koninkrijk. Maar voor het zover komt, moeten eerst alle oude leugens van deze wereld ontmaskerd worden en [het systeem van] deze wereld moet verbrijzeld worden. Aan Trump kan niet worden toegeschreven worden dat hij een geestelijk bouwer is van dat wat het lot hem toewerpt! De rol is om de de oude onteerde cultuur te vernietigen en de uitspraken te publiceren, welke tot nu toe – wereldwijd – zo rampzalig worden ontvangen.

Ik ben het met u eens dat de besluiten van de president shockerend zijn en provocerend ten aanzien van de duistere extremistische macht van de radicale Islam en het proces van verrotting van de Westerse samenleving, wegzinkende in de grond van misleiding en een aanleiding zouden kunnen zijn voor een derde wereldoorlog. Maar vergeet u alstublieft niet dat een dergelijk conflict zich in de eerste plaats afspeelt in de menselijke ziel. Het is een oorlog van licht en duisternis, heiligheid en onzuiverheid. Mag ik u nog een gedachte hierover meegeven? Dit programma is nauwkeurig en is in goed beheer door de Meester van het universum en door Zijn profeten aangeboden aan het volk – zoals in de Bijbel beschreven staat. Nog een heel belangrijk punt hierbij is dat er geen vrede mogelijk is, wanneer we niet Zijn wetten naleven, welke zijn geschreven op ons D.N.A., vanaf het moment dat de mens gecreëerd werd [en haar plaats innam in de wereld].

Elke poging om geforceerd vrede te maken en een valse overheidscultuur te installeren, zal leiden tot resultaten zoals we vandaag gezien hebben. De aarde beeft en de verwarring is groot. De wereld van de leugen gaat haar einde tegemoet, maar wat er in deze dagen gebeurt is vanwege de moeite om dit te accepteren en de moeite die het geeft om los te komen van deze wereld, in plaats van in overeenstemming met een verinnerlijkt naar binnen kijken [in onze eigen ziel], met nederigheid, om te begrijpen dat er geen andere macht bestaat dan G-D alleen! Er is niemand anders aan Hem gelijk. De woorden van de Bijbel zijn levend en goed, het is ons fundament, en de wereld begrijpt het. Wanneer de leiders van Israël dit zullen gaan begrijpen en links en rechts zullen stoppen met vechten om met elkaar aan een divers Israel te bouwen, zal zelfs het recht, het recht van Hashem genoemd kunnen worden. Hiervan uitgaande zullen links en rechts elkaar weer kunnen ontmoeten en met elkaar leven in harmonie, zonder schaamte of betutteling. Samen zullen we hardop kunnen zingen en schreeuwen Hallelujah! Halleluja! Halleluja!

Om dit hele verhaal te verfijnen en samen te vatten: Donald Trump is louter de stopverf, waarin hij de rol toegemeten heeft gekregen om extremistische en tegengestelde krachten te stimuleren, de leugen weg te nemen en waarbij ontkenning weinig zin meer heeft. Dit veroorzaakt een diepe schok in onze wereld, maar uiteindelijk zal goddelijke interventie van boven, de Naam van Hashem verhogen en de eer van Zion zal terugkomen. Dit Koningschap zal komen, via het Westen en Washington, binnen de Europese hoofdsteden en langs Arabische landen terug naar Jeruzalem. Dit proces is onderdeel van correctie van de wereld, het Koninkrijk van de Almachtige. Situaties doen zich snel voor in onze tijd en voor hen die nadenken en willen leven, is het beter om wakker te worden om het potentiëel te zien, dat verschijnen zal met een wonderbaarlijk licht. Waarbij we nodig hebben dat ons hart de G-D van Israel kent. – De Almachtige liegt nooit ! Hoor o Israel, onze G-D is één, Hij is de Enige G-D !!!

Daniel Braun

ooooooo

Het sanhedrin en Trump

President Trump is druk bezig zich aan zijn woord te houden.
De muur tussen Mexico en de VS wordt aanbesteed. De Obamacare, het ziekenfonds van Obama, wordt grondig herzien. Het afscheidscadeau van ex-president Obama van $ 221 miljoen voor Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit wordt ingetrokken. Planned Parenthood, de bij veel pro-lifers beruchte abortus-organisatie, verliest de regeringssubsidie die ze onder Obama kregen.

Voor de VS ongunstige handelsverdragen worden herzien. Organisaties of VN afdelingen die een Palestijnse staat erkennen, verliezen hun steun van de VS. De positieve houding tegenover Israël werpt vruchten af.

De Democraten in de VS blijken slechte verliezers te zijn. Samen met allerlei linkse groepen wordt alles uit de kast gehaald om het president Trump lastig te maken. Media in de EU blijven ‘lelijk doen’ tegenover de nieuwe machthebber in Washington. Wat is er toch aan de hand met Trump? Veel van zijn plannen en voornemens wekken woede op van kleine, gevaarlijke, linkse machthebbertjes. Zelfs als het gaat om maatregelen die ook al door de presidenten Obama en Clinton waren genomen. Om dat beter te begrijpen moeten we naar Israël kijken. Er staan belangrijke zaken op het spel. Zaken van levensbelang.

Jeruzalem

Jeruzalem wordt steeds meer een loodzware steen, waar veel landen zich aan vertillen en zich lelijk zullen verwonden (zie Zacharia 12:3). Meer dan ooit wordt de eenheid van Oost- en West Jeruzalem bestreden. Pas in 1967 heeft Israël, tijdens de Zesdaagse Oorlog, Oost-Jeruzalem op Jordanië veroverd (heroverd?). Op 30 juli 1980 aanvaardde de Knesset de Jeruzalemwet waarin het hele, ongedeelde Jeruzalem tot ‘eeuwige’ hoofdstad van Israël werd verklaard. Mag een land een van de eigen steden tot hoofdstad kiezen? Als reactie verhuisden alle ambassades op twee na naar Tel Aviv. Die twee dappere uitzonderingen volgenden ruim 20 jaar later. Het is normaal dat een ambassade in de hoofdstad is gevestigd. In die hoofdstad zetelt de regering. Trump heeft herhaaldelijk gezegd en na zijn inauguratie bevestigd, dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem gaat. Zeer tot woede van niet alleen de Palestijnse Autoriteit, maar van de hele islamitische wereld. Uiteraard ook van de VN, die op 23 december 2016 door middel van resolutie 2334 van de Veiligheidsraad de Joodse wijk van Oud-Jeruzalem, de (Klaag)Muur en de Tempelberg tot (door Israël) ‘bezet gebied’ verklaarde. Deze resolutie was een verlengstuk van een resolutie van de UNESCO (de VN organisatie voor educatie en wetenschap) die in november 2016 deze historische plekken voor Israël tot Palestijns erfgoed verklaarde. Waar Israël geen band mee zou hebben. De aanwezigheid van de Amerikaanse Ambassade in Jeruzalem zou de Joodse claims op Jeruzalem krachtig onderstrepen. Grimmige dreigementen van bloedbaden en geweld van Moslims haalden veel koppen en joegen hier en daar zelfs schrik aan. De VS kent een Jeruzalemwet van 1995. In die wet wordt de regering van de VS groen licht gegeven de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Tot nu toe hebben alle Amerikaanse presidenten de uitvoering van de Jeruzalemwet door een zogenaamde waiver uitgesteld. De laatste waiver heeft Obama uitgevaardigd vlak voordat Trump president werd. Het lijkt dat Trump echt wel wil, maar dat er aarzelingen zijn. Maar hoe dan ook, Jeruzalem is de “stad van de Grote Koning” en zal de hoofdstad niet alleen van Israël, maar ook van de wereld worden. Wanneer? Als Messias komt. Om Zijn komst draaien alle tegenwoordige problemen en strubbelingen. De Koning komt om recht en gerechtigheid op aarde te brengen.

Positief

De positieve houding van Trump tegenover Israël heeft al resultaten geboekt. Netanyahu deelde mee dat er in Oost Jeruzalem 567 huizen gebouwd kunnen worden. Vlak na de inauguratie van President Trump kwam het bericht dat in Judea en Samaria 2500 huizen gebouwd worden. Van Trump geen protest, hoogstens een vriendelijk knikje. Deze week zal de Knesset waarschijnlijk de legalisatiewet aannemen. Door die wet worden 4.000 woningen, gebouwd op privégrond in de zgn. Palestijnse gebieden, gelegaliseerd. Met uiteraard een flinke vergoeding voor de eigenaren als die gevonden worden.
In de Psalmen 60, 80 en 83 gaat het over die “Palestijnse Gebieden” die in werkelijkheid Judea en Samaria zijn. De aanvallen op Israël worden in de Psalmen beschreven. Deze gebieden zullen in de nabije toekomst weer tot Israël gaan behoren. Elke stap in die richting is een stap dichterbij het komende Koninkrijk.

Jeruzalem draagt een grote, symbolische waarde. Er is geen Zionisme zonder Jeruzalem. “Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand…als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde” (Psalm 137:5 en 6). Dit baden Joodse mensen tijdens de eeuwen ballingschap en dit bidden ze tot op heden nog steeds.

Ook de Islam roept om al-Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem. Volgens de Hadith, een verzameling van verhalen en uitspraken van Mohammed, die op de Koran na het hoogste gezag hebben in de Islam, wordt Jeruzalem de hoofdstad van de islamitische messias, de Mahdi. Hier gaat het om: Het Koninkrijk van de God van de bijbel, de God van Israël of het koninkrijk van Allah, de godheid van de Islam.

Ook de Paus heeft een oogje op de Heilige Stad. Uiteraard vanwege de vele heilige plaatsen. De RK kerk en alle Orthodoxe kerken weten goed dat Jeruzalem de stad van de komende Messias is. Willen die kerken meedoen aan de komende regering van het Godsrijk, moeten we wel een grote rol spelen in Jeruzalem. Door Jeruzalem zijn verreweg de meeste gelovigen en geloofsgemeenschappen betrokken bij Jeruzalem. Vandaar dat we ook aandacht geven aan wat het Sanhedrin in deze situaties inbrengt.

Poetin en Jeruzalem

In 2012 was Poetin in Jeruzalem. Op een avond bezocht hij de Kotel, de Muur. Een paar minuten stond hij stil bij de Muur en bad. Daarna las hij Psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedenboek. Een Israëlische man die bij hem stond, heette hem in het Russisch hartelijk welkom. Volgens een Orthodox-Joodse nieuwssite reageerde Poetin: “Dat is de reden waarvoor ik hier gekomen ben: Om te bidden dat de Tempel weer gebouwd wordt.” We zijn nu 15 jaar verder. Poetin en Trump zijn per brief benaderd door het Sanhedrin met het verzoek om samen mee te werken aan de herbouw van de Tempel. Een mooi project om samen te doen.

Sanhedrin

Vlak na de inauguratie op 20 januari jl. schreef het Sanhedrin weer een brief aan Trump. Het is een oude, Joodse gewoonte dat het Sanhedrin een brief met zegenbedes stuurt naar een nieuwe wereldleider. In de tijd van de Babylonische ballingschap schreef de profeet Jeremia een brief aan de Joodse ballingen. Belangrijk is het volgende gebed dat Jeremia de Joden opdroeg om te bidden:

“Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:7).

In de Trump-brief van het Sanhedrin wordt de Amerikaanse president gevraagd de waarden van het gezin weer terug te brengen in de samenleving en de oorlog tegen de radicaal islamitische terreur te leiden. Ook wordt Trump dringend aangeraden de “Zeven Noachitische Geboden” te volgen. Deze zeven regels zijn door God gegeven als wetten voor heel de mensheid. Een stel regels die tot zegen van alle mensen kunnen zijn. Beknopt weergegeven luiden die wetten:God niet verloochenen of vervloeken

 • Geen Godslastering
  Geen moord
  Geen verboden seksuele relaties
  Niet stelen
  Niet eten van een levend dier
  Opzetten van wettige, rechtvaardige systemen.

Iemand die de Bijbel een beetje kent zal hierin veel van de Tien Geboden herkennen. Voor Israël is dat de Torah.

Trump en Cyrus de Grote

God gebruikt altijd wereldleiders voor Zijn doel. Bijvoorbeeld Engeland dat in 1917 de beroemde Balfour Verklaring uitgaf. In dat historische document wordt aan de Joden een Nationaal Tehuis in het toenmalige Palestina toegezegd. Die Balfour verklaring is toen door de Volkenbond overgenomen en daarna door de Verenigde Naties.
Hij gebruikte Karel de Grote om de Joden te beschermen tegen het antisemitische venijn dat van de bisschoppen uitging en uitliep op gruwelijke vervolgingen van de Joden.
In de tijd dat de 70 jaren Babylonische ballingschap voor de Joden op een eind liepen, werd Cyrus koning van Perzië. De Bijbel noemt deze koning Kores. In het boek Ezra lezen we hoe Kores in het eerste jaar van zijn regering een proclamatie en oproep door zijn hele rijk stuurde. Verkort geef ik de inhoud weer:

….de HERE, de God van de hemel heeft mij opgedragen…voor Hem een huis te bouwen te Jeruzalem in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk hoort—God zij met hem. Hij trekke op naar Jeruzalem en bouw het huis van de HERE, de God van Israël

In het Bijbelboek Ezra leest u de geschiedenis van de terugkeer van Joden uit het grote Perzische rijk en van de herbouw van de door Nebukadnezar verwoeste Tempel. Cyrus de Grote (576-530) staat bekend als een groot man. Hij respecteerde de gewoontes en religies van de overwonnen volken en wordt erkend voor wat hij voor mensenrechten gedaan heeft en voor zijn invloed op Westerse en Oosterse beschavingen. De profeet Jesaja, die een kleine 150 jaar eerder leefde, heeft het optreden van Cyrus (Kores) voorzegd.

“Zo zegt de HERE tot Zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand IK gevat heb om volken voor hem neer te werpen….IK, de HERE ben het die u bij uw naam riep, de God van Israël. Ter wille van Mijn knecht Jakob en van Israël, Mijn uitverkorene, riep IK u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende”. (Lees de hele profetie over Cyrus in Jesaja 45:1-8.)

Trump en Kores?!

Het is zo belangrijk dat Trump doet wat hij gezegd heeft. Met name over Israël. Dan is er nog toekomst voor de VS. “Make America great again!” In Israël was enige tijd geleden een grote poster langs de weg te zien: “Make Israël great again.”
God zegt ”Gezegend wie u zegent en wie u vervloekt zij vervloekt.” Daar gaat het in deze tijd om. Zegen of vloek. Zo spannend, zo ongelooflijk spannend. De VS, de EU en andere naties staan onder het oordeel. Maar de weg naar zegen voor de volken ligt open. En Israël is de toetssteen voor zegen of vloek van de Almachtige. Begrijpt u nu waarom de strijd rondom Trump en ook al jaren om Israël zo zwaar is.

Bron: Jan van Barneveld.

ooooooo

 

oooooooo

 

Woensdag, Juli 9, 2014
Opinie-artikel van Likud Nederland op De Dagelijkse Standaard, 8 juli 2014.

Tien belangrijke verschillen tussen de Palestijnen en de Israëli’s op een rij:

 1. Palestijnse terroristen willen zo veel mogelijk burgers doden, liefst kinderen, hoewel dat een oorlogsmisdaad is. Israëli’s vechten tegen volwassen strijders, mensen die zelf kiezen voor geweld. Dat is legitieme zelfverdediging. Palestijnen starten het geweld, Israëli’s reageren daarop.
 2. De Palestijnse leiders – zowel van Fatah als Hamas – stellen terroristen tot voorbeeld van de Palestijnse maatschappij. Terroristen krijgen royale uitkeringen, onder andere betaald met Nederlands belastinggeld, en worden als helden bewierookt in de Palestijnse media. Als er Israëlische slachtoffers vallen, wordt er feest gevierd in de Palestijnse straten en verklaren de moeders van de daders hoe trots ze zijn. Zoals recent bij de dood van de drie gekidnapte en vermoorde scholieren weer gebeurde. Een Palestijnse moeder verklaarde trots over haar zoon: “Ik weet niet of hij het gedaan heeft. Maar als dat zo is, ben ik trots op hem.” Het is de merkwaardige cultuur in het Midden-Oosten, waar moord op mensen van een ander geloof of geloofsrichting wordt bejubeld. Israël daarentegen betreurt gedode burgers, van beide kanten, en heeft een rechtssysteem dat wandaden van beide kanten bestraft. Zo ook nu met de moord op een Palestijnse jongen.
 3. Israëli’s doen er alles aan om de eigen burgers geen slachtoffer te laten worden van geweld, door het bouwen van hekken, schuilkelders en anti-raket systemen. De Palestijnen echter zetten hun burgers welbewust in als zogenaamd ‘menselijk schild’. Terroristen verschuilen zich tussen burgers, bijvoorbeeld bij het afvuren van raketten. Dit is een oorlogsmisdaad, die de Palestijnen heel bewust plegen. In de woorden van een parlementariër van Hamas Fathi Hammad: “Wij gebruiken vrouwen en kinderen als menselijk schild. De zionisten weten niet dat het Palestijnse volk methoden van dood en het opzoeken van de dood hebben ontwikkeld. De dood is ons middel. Daarom gebruiken wij ouderen, vrouwen en kinderen als menselijk schild. Zij doen het fantastisch.” Doordat Israëli’s steeds betere methoden ontwikkelen om desondanks alleen strijders te raken, is het aantal gedode burgers gedaald tot minder dan 10% van het aantal gedode terroristen. Nog steeds is elke burgerdode vreselijk, maar dit is een veel beter percentage dan de Arabieren zelf halen, zelfs volgens Al-Jazeera. Het is ook beter dan de geallieerden in Afghanistan, zoals de Britse commandant Kemp ruiterlijk toegaf. In een voordracht aan de VN in 2009 zei hij: “Het Israëlische leger deed meer om de rechten van burgers in de gevechtszones te beschermen dan elk ander leger in de oorlogsgeschiedenis.”
 4. De Palestijnse leiders dragen idealen uit als sterven in de strijd als martelaar, afbreken, dood. In de woorden van dezelfde Palestijnse parlementariër van Hamas: “Wij houden van de dood, zoals de Zionisten van leven houden.” De Israëlische maatschappij is gericht op leven en iets opbouwen.
 5. Vandaar dat de circa 900.000 Joodse vluchtelingen die als gevolg van de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 moesten vluchten, werden geïntegreerd in de Israëlische samenleving. De circa 600.000 Arabische vluchtelingen en al hun nakomelingen worden nog altijd opgesloten gehouden in kampen, zelfs op de Westbank en in Gaza. Het in stand houden van het conflict wordt belangrijker gevonden dan het welzijn van de eigen mensen.
 6. Dit blijkt ook uit het verloop van het vredesproces. Dat is gebaseerd op de internationale formule ‘land voor vrede’. Israël is haar verplichtingen nagekomen. Het heeft daadwerkelijk land overgedragen aan de Palestijnen, zodat nu 98% van de Palestijnen zelfbestuur heeft. De Palestijnen zijn hun verplichtingen niet nagekomen, zoals het erkennen van het bestaansrecht van Israël, het stoppen met terreur en het ontmantelen van de terreurorganisaties, alleen partijen mee laten doen aan verkiezingen als ze Israël erkennen, en de vredeswens stimuleren bij de eigen bevolking.
 7. De Palestijnen hebben elk internationaal compromis geweigerd om het conflict definitief te beëindigen door een tweestatenoplossing. De Israëli’s hebben ze allemaal geaccepteerd: die van de Volkerenbond in 1937, van de Verenigde Naties in 1947, en die van de Verenigde Staten in 2000/2001 en 2014. Altijd weigerden de Palestijnse leiders een eigen staat omdat de tegenprestatie was, dat men dan akkoord moest gaan met een Joodse staat.
 8. Dit blijkt ook uit de houding tegen mensen die vrede nastreven. Israëli´s die vrede willen, worden als normaal beschouwd en kunnen zich op alle mogelijke manieren uiten. Palestijnen die zich voor vrede uitspreken, worden negatief bejegend en lopen zelfs het risico om als `collaborateur´ geëxecuteerd te worden. Op de racistische Kach partij stemde ooit slechts 1% van de Israëli’s – voordat die verboden werd. Ruim de helft van de Palestijnen stemt op Hamas, een racistische organisatie met de boodschap dat de wereld beter wordt als alle Joden zijn uitgeroeid.
 9. Arabieren kunnen ongestoord tussen Israëli’s wonen, zonder te hoeven vrezen voor geweld. De 20% Arabische inwoners van Israël hebben alle burgerrechten. Joden echter worden etnisch gezuiverd uit ‘Arabisch’ gebied (zoals in 1948) of het leven zo gevaarlijk gemaakt dat ze gedwongen worden te vertrekken (terugtrekking uit Gaza in 2006).
 10. Zowel Joodse als christelijke en islamitische Israëli’s wonen in een democratische rechtsstaat, waardoor zij beschikken over een vrije pers, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke rechtsspraak, dezelfde rechten voor minderheden en bescherming tegen eerwraak. Het rechtssysteem van de Palestijnen zucht onder corruptie en machtsmisbruik en is gebaseerd op de sharia, waarin homo’s, vrouwen en andersgelovigen geen gelijke rechten hebben en op het afvallen van het moslimgeloof de doodstraf staat.

Israël wordt door de linkse pers in Nederland vaak weggezet als boosdoener in het Midden-Oosten.
 Merkwaardig, voor wie zich bovenstaande feiten realiseert.