Beit Emoenah

Leven met de Eeuwige

Het leven met de Eeuwige is en blijft genieten.

Ook wanneer we soms door moeilijke en pijnlijke belevenissen en gebeurtenissen heen moeten ervaren we de kracht en het vertrouwen op YHWH die ons vult met geloof en Liefde. Alle vier de elementen van Emoenah zijn hiermee met elkaar verenigd, Echad.

Zo vergaat het ons ook met de vier elementen van פרדס “pardes”, het leven van Torah, het Woord van de Eeuwige, ofwel de vier elementen van het “worden als Yeshua” door letterlijk en aanwijzend en geestelijk en openbarend te leven.

image2Het letterlijke is vaak moeilijk omdat we dan al gauw als “wettisch” worden aangemerkt. Terwijl Yeshua, en dus YHWH zelf, aangeeft dat alleen zij behouden worden, en in Yeshua kunnen zijn, die Zijn geboden bewaren en geleid door de Ruach haKodesh ook doen. Jacobus zegt daarnaast nog: “Geloof zonder werken is dood”.
Vandaar dat we, vanuit de Liefde die door het geloof in Yeshua in ons is uitgestort middels de Ruach haKodesh, Zijn geboden willen bewaren en doen. In Kol. 3:16 staat namelijk ook geschreven: “Laat het woord van Yeshua in rijke mate in, onder, door en met u wonen”. Als we dit dus ook letterlijk aanhouden brengt dat geweldige vreugde en zegen met zich. Kijk maar eens hoe koning David geniet als hij de Ark met het Woord in Yerushalayim binnen mag brengen. En kijk maar eens hoe alle plaatsen worden gezegend waar de Thora verblijft. Een van de mooiste voorbeelden, naast Yerushalayim, is toch ook Shiloh.

Waarom nu dit verhaal?

Beit Emoenah Thora scroll
de “Beit midrash Emoenah” rol

Omdat we ons erop mogen verheugen dat een originele handgeschreven Torah vanaf begin juni 2016 onder is in Beit Emoenah. Een meer dan 200 jaar oude Torah uit Yerushalayim met de naam “Beit midrasj Emoenah” is ons aangeboden door Mosjé Duek, de Cohen van Beit hamidrasj Eiliayhu van Sde Tzvi, en is opgehaald in Israël en op 6 juni aangekomen in Stegeren.

De rol is ergens tussen 1800 en 1880 geschreven, hetgeen valt af te leiden uit het lettertype en de schrijfwijze. Ze is oorspronkelijk gebruikt in een synagoge ergens in Europa want ze maakt deel uit van 25.000 rollen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog naar Yerushalayim zijn gebracht, om ze te redden van vernietiging en waar ze werden gerestaureerd. Dit maakt het des te meer bijzonder dat het Woord, middels deze Torah, opnieuw van Yerushalayim uitgaat naar Europa, en meer in het bijzonder naar Nederland.

De dienst in de synagoge in Sde Tzvi in Israël waar de Torah aan ons werd overgedragen werd dan ook een geweldig feest toen de mannen daar doorkregen wat er stond te gebeuren met deze rol. Ze ontdekten dat ze aan een van de belangrijkste opdrachten van Israël zouden mogen gaan voldoen, namelijk om het Woord door te geven aan de schepping. Het werd dan ook gevierd als was het een bruiloft en Bar Mitzwa tegelijk. Ook mocht Peter op dat moment alsnog op zijn latere leeftijd zijn Bar Mitzwa doen door officieel zelf uit de Torah te lezen waarna hij werd gezegend tot sjomér  van deze Torahrol.

20160606_103741
de “Beit midrash Emoenah” rol in onze yeshiva

Iedereen die bij de “reis” van deze Torah was betrokken heeft het ervaren als een geweldige zegen en verrijking om deel te mogen hebben aan de opdracht van de Eeuwige om Torah te bewaren en door te geven. Ook werd getuigd van de bijzondere betekenis die deze Torah voor de Synagoge van Beit Emoenah, maar ook voor Stegeren, Ommen en voor heel Nederland, zal hebben door de zegen die de Eeuwige eraan verbindt.

We zien er naar uit om samen alle vier de elementen van het leven in Torah te mogen verenigen in Beit Emoenah. We zijn ervan overtuigd dat de Eeuwige dit niet voor niets heeft bewerkt en zien er naar uit wat Adonai ook hier doorheen weer verder zal gaan doen.

 

 

Johannes 14:15
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
Johannes 14:21
Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.