Leiding

In de leiding van Beit Emoenah wordt voorzien door de Eeuwige zelf.

Onder de leiding van de Eeuwige, Adonai, Zijn Ruach haKodesh voorziet de pastor, samen met de oudsten, de gemeente van begeleiding overeenkomstig de richtlijnen die de Eeuwige gegeven heeft in Zijn Woord. Tijdens de samenkomsten gaan we ervan uit dat ieder iets heeft dat met elkaar gedeeld wordt. Op grond van deze Bijbelse richtlijn vindt toetsing plaats van al het onderwezene aan de hand van de Geschriften en de leiding van Ruach HaKodesh. Verder ontwikkelen de pastor en de oudsten de visie op de voortgang en kijken ze wat de gemeente nodig heeft om te kunnen functioneren. Een algemene regel is echter dat er geen wijziging van richting is tenzij de hele gemeente het er mee eens is dat deze overeen komt met de Geschriften. Op dit moment is de leiding in handen van drie echtparen.

Peter Nissen is hierbij onder leiding van de Eeuwige, als pastor, de eindverantwoordelijke in de gemeente. Peter heeft op latere leeftijd zijn Joodse afstamming ontdekt en heeft vervolgens na onderwijs genoten te hebben van enkele rabbijnen zijn Bar Mitzwa gedaan in Israël. Daarna is hij ingezegend als sjomér van de Tora die hij uit Yerushalayim ontving ten behoeve van Beit Emoenah in Nederland. Sedert dat moment functioneer Peter als Cohen van onze gemeenschap.

 

 

 

Agenda spreekbeurten Peter