Project Energievoorziening

Via het Project Energievoorziening voorzien we middels zonne-energie in stroom voor schuilkelders in Israël.

In 2012 kregen we tijdens een bezoek in Israël door dat veel inwoners in tijden van beschietingen moeten schuilen in aardedonkere schuilkelders. Toen we onze bezorgdheid hierover uitspraken hoorden we tussen de regels door eigenlijk een oproep om te helpen voorzien in stroom voor een of meer van die schuilkelders. We hebben dit opgepakt en begonnen plannen te ontwikkelen en dachten eerst aan generatoren. Maar dat bleek niet goed uitvoerbaar waarna we via kennissen gingen nadenken over een alternatief: zonne-energie.  Dit leek wel haalbaar en in de week voor Hannukkah 2012 dachten we die te plaatsen. Maar Gods wegen zijn anders en Zijn gedachten hoger dan de onze. De uitvoering zoals wij die voor ogen hadden kon niet worden gerealiseerd. Dat bleek toen we ter plaatse kwamen. Het nieuwe alternatief bleek uiteindelijk beter, mooier en efficiënter. De zondag aan het eind van de week en de eerste dag van Hannukkah, in Israël een werkdag, werd de installatie geplaatst en eind van de dag had de eerste schuilkelder stroom. De tweede volgde na een opknapbeurt van de kelder zelf. Maar wat was hier nou zo bijzonder? Uw giften? Ja natuurlijk, en we zijn u allemaal van harte dankbaar. Maar toch was dat niet het bijzondere. Ons werk? Nee zeker niet. Maar wat dan:

eindelijk licht in duisternis

De eerste gedachte aan dit project kwam op Shavu’ot! En we gingen aan de slag met de genoemde oproep. Een grote hoeveelheid giften kwam binnen en we begonnen te plannen. En uiteindelijk wilden we gaan uitvoeren maar dat kon niet goed en ging dus ook niet goed. Generatoren bleek niet mogelijk en dat idee werd vervangen door zonne-energie. Ook de planning op die basis bleek praktisch uiteindelijk niet haalbaar. Dus kwam er een ander plan in de week voor Chanukkah, het feest van Licht, Kracht en Overwinning. Nou die kracht hadden we nodig na alle “tegenslagen”. En de overwinning die behaalde de Eeuwige zelf.
Na een idee te hebben gegeven op Shavuo’ot en aan het eind van de eerste dag van het Chanukkah-feest mochten we de knop omdraaien en ging het licht aan in de schuilkelder met Zijn eigen energiebron, dezon!!!!!!

Toen we dit zo aan onze orthodoxe broeders vertelden liepen hun de tranen letterlijk over de wangen. Kunt u zich het voorstellen? In een schuilkelder tegen de bommen uit Gaza waar na jaren eindelijk licht brand precies op de eerste dag van Chanukkah? Wat een getuigenis van de Liefde en Grootheid van de Eeuwige onze God.
Ik kan me zelf geen mooiere voorstellen.

We willen nu verder en plannen de volgende kelder te voorzien van een zelfde systeem.
Als we voldoende middelen hiervoor binnen hebben zullen we dat hier melden. Mocht u dit project willen steunen kunt u dat doen door gebed of een financiële bijdrage op onze rekening onder vermelding “energie”.