Wie we zijn

Wij zijn een Joodse Torah-getrouwe gemeente voor Joden en niet-Joden. HaShem, de God van Awraham, Yitschak en Ya’acov heeft zich door Mosje aan ons bekendgemaakt en wij zijn ervan doordrongen dat we ons leven willen inrichten overeenkomstig Torah, Profeten en de overige Geschriften en met een duidelijke visie op de Briet Chadasja (NT). Emoenah is het Hebreeuws voor geloof maar betekent het kennen van de Eeuwige door Torah te bestuderen en te doen. Het omvat daarin de betekenissen geloof, vertrouwen, kracht en liefde in een als echad. Op grond van deze vier richten we ons op de Eeuwige, op elkaar en op Israël, het Volk van de Eeuwige, en op Zijn Land.