Project “Child to Child”

Project “Child to Child” is een uitwisseling kennismakingsproject tbv basisschool kinderen tussen Israël en Nederland.

Het begon met een uitwisseling van tekeningen tussen kinderen hier in Ommen en in Israël.
Vanuit het enthousiasme vanuit beide scholen is het verder bekend geworden en is door andere scholen nu de wens geuit om dit project over zo veel mogelijk scholen uit te breiden.
Op dit moment staan er, in Nederland, drie gewone scholen en een school voor gehandicapte kinderen klaar om te beginnen.
En in Israël zijn evenveel dezelfde soorten scholen er klaar voor.

Er zijn ook al diverse andere scholen en groepen in Israël die gevraagd hebben om in gesprek te komen met Abigail Zalmanowitz en Tamar Manor om te bespreken of deelname tot de mogelijkheden behoort.

Elke tekening kost € 10 omdat ze op een soort canvas wordt overgebracht en daar wordt weer een school-etui of notitieboekje (afhankelijk van de leeftijd) of zelfs schoenen van gemaakt.
Daarbij wordt van alle tekeningen een collage op canvas gemaakt die in de schoolklassen wordt opgehangen.
En bij iedere tekening worden gegevens uitgewisseld zodat er contacten (kunnen) ontstaan tussen kinderen hier en in Israël.

Het grootste belang is dat kinderen in Israël gaan zien dat ze niet alleen maar vijanden om zich heen hebben.
En via hun gaan inderdaad ook ouders dat zien en ervaren.

En van nog groter belang is het dat kinderen de leiders van de toekomst zijn, en als zij dit zo vroeg ervaren zullen ze dat vasthouden voor de rest van hun leven.
Het gaat dus uiteindelijk om veel meer dan „slechts een tekening” uitwisselen.

Een gift om dit project te steunen kan op rekening van Beit Emoenah gestort worden met vermelding: „child to child”.