Jerusalem Israël Ring boomplantactie

Onze Goldin Ring Actie en vervolgens de Jerusalem Ring Actie zijn tot nu toe een groot succes gebleken. De beoogde 1000 olijfbomen van de Goldin Ring Actie zijn daadwerkelijk geplant in Israël rondom Gaza als symbolische oproep “Breng Hadar Goldin en Oron Shaul thuis”. Van de Jerusalem Ring zijn er inmiddels 800 bomen van de 1000 geplant rondom Jerusalem in Judea en Samaria.

Wij richten ons nog steeds op wat haShem ons allemaal, door de gebeurtenissen van de laatste jaren met deze actie, en door Zijn oproep heen heeft laat zien.
We willen door het planten van Olijfbomen laten zien dat we deze oproep met alle kracht proclameren!

En die oproep is:

“Am Israël Chai in Israël”. “Heel Israël Leeft in Israël”

Dit betekent dat we als “Am Israël Chai International” nu bezig zijn met de actie “Jerusalem Israël Ring” rondom Jerusalem en dus in Judea en Samaria als symbool voor heel Erets Israël.
Het staat zo mooi verwoord in het Achttiengebed:

Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid en steek op het teken voor de inzameling van onze ballingen, en zamel ons tezamen in, uit de vier hoeken der aarde. Gezegend Gij, Heere, Die inzamelt de verstrooiden van Zijn volk Israël.

En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, Uw stad, en woon in haar, zoals Gij gesproken hebt; bouw haar, binnenkort in onze dagen, tot een bouwwerk voor altijd, en bereid in haar spoedig de zetel van David.

de eerste aanplant in Tekuma in 2018
de boomgaard in Tekuma in juli 2023

Deze actie blijft dus nadrukkelijk aandacht vragen voor de terugkeer van héél Israël.
“Heel” Israël betekent voor haShem en ons: Land, Volk en Jerusalem als EEN!

 

Daarom lanceren we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en laat via je geschenk aan deze actie zien dat heel Israël zal leven!
Plant met ons ook de laatste 200 bomen om dit getuigenis kracht bij te zetten.

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen en mee te doen.

HOE NEEMT U DEEL AAN DEZE ACTIE?:

  • Maak ter ondersteuning € 30 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten boom / bomen Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”

* deze prijs is inclusief de kosten van de noodzakelijke irrigatie.