ANBI

Onze gegevens die we volgens de ANBI-richtlijnen dienen te publiceren.
Aan het einde van dit overzicht vindt u een pdf met de financiële gegevens over het voorgaande boekjaar.

Naam Beit Emoenah
KvK nummer 54919479
RSIN nummer 8514.91.686
Adres Driehoekweg 18,
7737 PB Stegeren
Telefoon 0636270361
e-Mail adres info@beit-emoenah.nl
Website www.beit-emoenah.nl
Actief in sector Kerkgenoorschap
Actief in Nederland
Aantal medewerkers 0
Aantal vrijwilligers 2 te weten P.J. Nissen en echtgenote
Statutair bestuur n.v.t. vanwege uitzondering kerkgenootschap
Doelgroepen Gelovigen volgens Joods messiaanse visie
https://beit-emoenah.nl/26/visie/
Doelstelling Samen met een kring van gelijkgestemden ons geloof beleven door het bestuderen van de Torah en de Geschriften om de kennis omtrent HaShem en HaMasjiach te vergroten en het geloof daarin te versterken cq verdiepen. Waar nodig en mogelijk willen we mensen in nood bijstaan door het geven van informatie en toelichting over de Torah en ons geloof en eventueel financiële hulp.

https://beit-emoenah.nl/26/wie-we-zijn

Werkzaamheden Samenkomsten houden in onze eigen synagoge.Op de door HaShem vastgestelde tijden en feesten en extra studiebijeenkomsten.

Door het houden van deze samenkomsten ook voor aangemelde gasten open te stellen menen we het gestelde doel te bereiken.

https://beit-emoenah.nl/26/activiteiten/shabbat-agenda/
https://beit-emoenah.nl/26/activiteiten/shabbat-agenda/instroom-studies/

Inkomsten Inkomsten zijn uitsluitend de vrijwillige bijdragen voor de onkosten van de synagoge en samenkomsten en eventuele ondersteuning van projecten ten behoeve van noodlijdenden in Israël die tevens dienen tot opbouw van de gemeente zonder actieve fondsenwerving te doen.
Doelen waaraan financieel wordt bijgedragen Am Israël Chai, boomplantactie waarmee mosjavim gemeenschappen in Israël worden ondersteund doordat ze er de opbrengsten van ontvangen.

Lev HaOlam, organisatie ter ondersteuning van beginnende kleine zelfstandigen in Judea en Samaria in Israël.

E-Duca, Onderwijsinstelling voor kinderen van 0 – 6 jaar en hun ouders om hen te ondersteunen in de kennis van opvoeding.

L’Chaim to Life Humanitaire hulporganisatie voor Holocaust overlevenden

Beleidsplan hulp aan doelen Er is geen vooraf vastgesteld beleid aangezien de geboden hulp afhankelijk is van de nood cq vraag en de mogelijkheden die we hebben afhankelijk van de eigen financiële middelen.  Dit laatste wederom is afhankelijk van de vrijwillige giften aangezien we menen overeenkomstig ons geloof niet actief aan fondsenwerving te moeten doen.

Meer informatie staat op: https://beit-emoenah.nl/26/israel-ondersteuning/

Beloningsbeleid Er worden geen beloningen uitgekeerd aan vrijwilligers of derden.
Verslagen van activiteiten De verslagen van deze activiteiten zijn terug te vinden op onze website, zie:https://beit-emoenah.nl/26/nieuws/

Financieel overzicht der Baten en Lasten over voorgaande boekjaar:

Baten en Lasten 2020