Informatie voor gasten


Shalom en welkom bij Beit Emoenah en ons Beit Midrash.

U bent waarschijnlijk op deze pagina terecht gekomen omdat u op zoek bent gegaan naar de diepere wortels van het Woord van de Eeuwige. We willen u graag leren kennen en weten wat u hiertoe heeft bewogen. Een eerste vraag die bij ons opkomt is namelijk: Wat trekt u in onze kehilah (gemeenschap) en ons Beit Midrash (leerhuis) zo aan, nadat u naar deze wortels op zoek bent gegaan?
U bent daarom dan ook van harte welkom voor een bezoek en gesprek. Onze deur staat altijd open, al was het maar voor een kop koffie en een gesprek.

Gasten zijn na een eerste kennismaking in principe ook van harte welkom voor een bezoek aan onze samenkomsten in onze yeshiva.

Maar het is noodzakelijk hiervoor vooraf contact op te nemen met Peter Nissen. U vindt de gegevens hiervoor op deze contactpagina.
Gasten die zich niet vooraf gemeld hebben kunnen we niet toelaten in de samenkomst.
Stuur ons daarom via de contactpagina een mail met uw naam en telefoonnummer en we bellen u zo snel mogelijk terug om een afspraak te maken.
Of neem telefonisch contact op tijdens de op de site genoemde uren.
Een andere mogelijkheid om een eerste kennismaking te ervaren is het deelnemen aan een van de open gespreksavonden.

We vinden het bijzonder jammer dat we bovenstaande regelingen, die misschien (maar onbedoeld) ongastvrij lijken, noodgedwongen hebben moeten invoeren.
Voor de bovenstaande regelingen zijn drie redenen:
De eerste en belangrijkste reden zijn de “onaangename verrassingen” uit het verleden die de veiligheid en geborgenheid van onze kehila verstoorden.
De tweede reden is dat we zeker willen stellen dat we tijdens onze Shabbat-samenkomsten niet in discussies verzeild raken over inzichten die vanuit een andere leer komen. Vragen over andere leer en onze zienswijze daaromtrent maken we graag op enig ander moment bespreekbaar.
De derde reden is de toch enigszins beperkte ruimte. We kunnen gasten pas toelaten wanneer alle aanwezige vaste bezoekers een plaats hebben gevonden en er vervolgens nog ruimte over is.

Het zou toch jammer zijn voor uw en onze Shabbat als we u geen plaats kunnen bieden om een van de bovengenoemde argumenten.

Onze samenkomsten zijn bedoeld om Heilige samenkomsten te zijn op Shabbat en de Moadim van de Eeuwig Almachtige.

Leviticus 23:3:   Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Shabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE”.

Leviticus 20:7:   Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God”.

1 Petrus 1:16:    …. want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig”.

Gasten die zich zo aangesproken voelen dat ze verder naar antwoorden willen zoeken op vragen over deze wijze van het volgen van het Woord, en het worden als Yeshua, zonder direct aan de samenkomsten deel te nemen, kunnen over dat “vernieuwd worden in de geest van uw denken” onderwijs volgen op een aantal dinsdagavonden tijdens onze Instroom-avondstudies. Deze avonden worden twee keer in de maand gehouden om vragen te beantwoorden die voortkomen uit de onderwijzingen die wellicht afwijken van onze invulling van de Tenach en de Briet Chadasja.

Het is volgens de Bijbel, onder andere in Jozua 24:15, van belang te kiezen welke God je dienen wil: “Kies voor u heden wie u zult dienen………… wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Eeuwige dienen!”
En Yeshua zelf zegt hier over:
“Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen”. Openb. 3:15-16.

Daaraan willen we hoe dan ook vasthouden, en vandaar de genoemde regelingen voor gasten en zoekenden.

Beit Emoenah is een kehilah (gemeenschap) die er werkelijk alles aan wil doen om een heilige en reine kehilah te zijn door het houden van Torah, Tenach en het zijn als Yeshua.

Baruch haShem v’brachot,

De Zegen van de Eeuwige zij u toegebeden.