Informatie voor gasten


Shalom en welkom bij Beit Emoenah en ons Beit Midrash.

U bent waarschijnlijk op deze pagina terecht gekomen omdat u op zoek bent gegaan naar de diepere wortels van het Woord van de Eeuwige.
We willen u graag leren kennen en weten wat u hiertoe heeft bewogen. Een eerste vraag die bij ons opkomt is namelijk: Wat trekt u in onze kehilah (gemeenschap) en ons Beit Midrash (leerhuis) zo aan, nadat u naar deze wortels op zoek bent gegaan?

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Onze deur staat altijd open, al was het maar voor een kop koffie.
U kunt hiervoor contact opnemen met Peter Nissen. U vindt de gegevens hiervoor op deze contactpagina.

We vinden het bijzonder spijtig dat we noodgedwongen een regeling hebben moeten invoeren, die misschien (onbedoeld) ongastvrij lijkt.
Gasten die we vooraf niet hebben kunnen leren kennen kunnen we jammer genoeg niet toelaten in de samenkomst.
Hiervoor zijn vier redenen:
*.   De eerste en belangrijkste reden zijn de “onaangename verrassingen” uit het verleden die de veiligheid en geborgenheid van onze kehila verstoorden.
*.   De tweede reden is dat we zeker willen stellen dat we tijdens onze Shabbat-samenkomsten niet in discussies verzeild raken over inzichten die vanuit een andere leer komen. Vragen over andere leer en onze zienswijze daaromtrent maken we graag op enig ander moment bespreekbaar.
*.   De derde reden is de toch enigszins beperkte ruimte. We kunnen gasten pas toelaten wanneer alle aanwezige vaste bezoekers een plaats hebben gevonden en er vervolgens nog ruimte over is.
*.   De vierde reden is dat het blijkbaar voor sommige mensen niet vreemd is ons als een soort toeristische attractie te zien.
Stuur ons daarom via de contactpagina een mail met uw naam en telefoonnummer en we bellen u zo snel mogelijk terug om een afspraak te maken, of neem zelf telefonisch contact op met ons via het op die pagina gegeven telefoonnummer.
Het zou toch jammer zijn voor uw Shabbat en de onze als we u geen plaats kunnen bieden.

Onze samenkomsten zijn bedoeld om Heilige samenkomsten te zijn op Shabbat en de Moadim van de Eeuwig Almachtige.

Leviticus 23:3:   Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Shabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE”.

Leviticus 20:7:   Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God”.

Gasten die zich zo aangesproken voelen dat ze verder naar antwoorden willen zoeken op vragen over deze wijze van het volgen van het Woord, en het worden als Yeshua, zonder direct aan de samenkomsten deel te nemen, kunnen over dat “vernieuwd worden in de geest van uw denken” onderwijs volgen op een aantal dinsdagavonden tijdens onze Instroom-avondstudies. Deze avonden vinden regelmatig op afspraak plaats en zijn bedoeld om vragen te beantwoorden die voortkomen uit eerdere onderwijzingen die wellicht afwijken van onze invulling van de Tenach. De afspraak kan gemaakt worden via onze contactpagina.

Het is volgens de Bijbel, onder andere in Jozua 24:15, van belang te kiezen welke God je dienen wil: “Kies voor u heden wie u zult dienen………… wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Eeuwige dienen!”
En Yeshua zegt hier over:
“Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen”. Openb. 3:15-16.

Daaraan willen we hoe dan ook vasthouden, en vandaar de genoemde regelingen voor gasten en zoekenden.

Beit Emoenah is een kehilah (gemeenschap) die er werkelijk alles aan wil doen om een heilige en reine kehilah te zijn door het houden van Torah, Tenach en het zijn als Yeshua.

Baruch haShem v’brachot,

De Zegen van de Eeuwige zij u toegebeden.