Visie

Levend water.

Wij willen HaShem, de Eeuwig Aanwezige יהוה, de God van Awraham (Abraham), de God van Yitschak (Isaäk) en de God van Ja”akov (Jacob) dienen en willen Hem, onze Eeuwige Aanwezige God, volgen als Mensen van de Weg en erkennen Yeshua, als Masjieach (Messias) van heel Israël en de volkeren.
Onze kehila (gemeenschap) bestaat uit Joden en gelovigen uit de volkeren die Yeshua als Masjieach belijden:  Natuurlijke takken (Joden die Yeshua als Masjieach belijden) en geënte wilde takken (gelovigen uit de volkeren) in de ‘Edele Olijf’ (Israël Gods) (Rom 11:16-18, Gal 6:16) Voor ons is het Woord van HaShem (Genesis t/m Openbaring) onverdeeld de enige toe- en uitrusting, en toetssteen voor elke leer en traditie.

Geleid door Adonai Ruach HaKodesh (God de Heilige Geest) richten wij ons leven naar Torah, Tenach (Torah, Newie’iem en Ketoewiem Torah, Profeten en Geschriften) en Briet Chadasja, waardoor wij o.a. met vreugde de gezette tijden (moadiem, feesten) van יהוה en Zijn mitswot gedenken, eren en onderhouden (Deut 4:2; Op 22:19)