Visie

Wij willen de Eeuwige (JHWH), de God van Awraham (Abraham), de God van Jitschak (Isaäk) en de God van Ja”akov (Jacob) dienen en hebben Zijn Zoon, Yeshua (Jezus), Adonai de Masjieach (Messias) van heel Israël aangenomen en willen Hem, Yeshua, onze Eeuwige God, volgen als Mensen van de Weg (Hand 24:14)
Onze gemeenschap bestaat uit Joden die Yeshua als Masjieach belijden en gelovigen uit de volkeren: Natuurlijke takken (Joden die Yeshua als Masjieach belijden) en geënte wilde takken (gelovigen uit de volkeren) in de ‘Edele Olijf’ (Israël Gods) (Rom 11:16-18, Gal 6:16) Voor ons is het Woord van Adonai (Genesis t/m Openbaring) onverdeeld de enige toe- en uitrusting, en toetssteen voor elke leer en traditie.
Geleid door Adonai Ruach HaKodesh (God de Heilige Geest) richten wij ons leven naar het Woord, Tenach (Tora, Newie’iem en Ketoewiem Tora, Profeten en Geschriften) en Briet Chadasha, waardoor wij o.a. met vreugde de (feest)dagen van JHWH gedenken en onderhouden (Deut 4:2; Op 22:19)