Leiding

In de leiding van Beit Emoenah wordt voorzien door de Eeuwige zelf.

Op basis van de Torah en Geschriften van de Eeuwige, HaShem, voorziet de cohen, samen met de oudsten, de kehila (gemeenschap) van begeleiding overeenkomstig de richtlijnen die de Eeuwige gegeven heeft door Mosje en de profeten. Tijdens de samenkomsten gaan we ervan uit dat ieder iets heeft dat met elkaar gedeeld wordt. Op grond van de richtlijnen uit Torah vindt toetsing plaats van al het onderwezene aan de hand van de Geschriften. Verder ontwikkelen de pastor en de oudsten de visie op de voortgang en kijken ze wat de kehila (gemeenschap) nodig heeft om te kunnen functioneren.

Een algemene regel is echter dat er geen wijziging van richting is tenzij de hele kehila het er mee eens is dat deze overeen komt met de Geschriften. Daar waar individuele deelnemers aan de kehila denken dat verandering nodig is kunnen ze dat voorleggen aan een van de leidinggevenden. De cohen en de oudsten zullen hierover dan een besluit nemen en het eventueel aan de hele kehila voorleggen.
Op dit moment is de leiding in handen van drie echtparen, te weten de cohen Peter Nissen en zijn echtgenote Carla ondersteunt door twee oudsten echtparen.

De voornaamste taak van de oudsten is de pastorale begeleiding waarbij de wat oudere mensen terecht kunnen bij Bert en Ada Bertelink en de wat jongere mensen zich wellicht beter thuis voelen bij Jos en Marga Fokkens. Deze verdeling is echter niet verplicht.

Peter Nissen is de eindverantwoordelijke in de kehila (gemeenschap). Hij heeft op latere leeftijd zijn Joodse afstamming ontdekt en heeft vervolgens als Chozer b’teshuva (חוזר בתשובה), na onderwijs genoten te hebben van enkele rabbijnen, zijn Bar Mitzwa gedaan in Israël. Daarna is hij ingezegend als sjomér van de Torah die hij uit Yerushalayim ontving om Beit Emoenah in Nederland daarmee te dienen. Sedert dat moment functioneert Peter als eindverantwoordelijke van de kehila Beit Emoenah. Zijn drijfveer om als Jood onder de volkeren HaShem en Zijn Torah voor het voetlicht te brengen is gelegen in de oproep van Jes. 49:6: “Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde”.