over Beit-Emoenah

Wij zijn een rechtzinnige Torah-getrouwe gemeente voor Joodse en niet-Joodse gelovigen in HaShem, de God van Awraham, Yitschak en Ya’acov die samen hun leven willen inrichten overeenkomstig Torah, Profeten en de overige Geschriften en de Briet Chadasja (NT).

Na een aantal jaren van intensieve bijbelschool en vervolgens studie Hebreeuws werd het voor Peter en Carla Nissen in 2003 duidelijk dat een leven met haShem alleen kan op grond van het Woord van haShem, gegeven aan Mosjé, en zoals neergeschreven in de Tenach en de Briet Chadasja. Een essentiele vraag werd: “Wat is Emoenah (Geloof)”
Vervolgens hoorden zij de Stem van haShem die hen opdroeg het achterhuis van hun boerderijtje op te ruimen en dat daarna, net als de rest van hun huis, aan HaShem ter beschikking te stellen.

In 2005 schonk haShem hen een bijzondere openbaring tijdens een bezoek aan Kamp Westerbork. In de toen nog ter inzage liggende lijsten van synagogen gedurende de tweede wereldoorlog, ontdekten ze hun Joodse wortels.

HaShem voorzag kort daarop in een groep mensen die de gedachte dat Torah niet heeft afgedaan, zoals zelfs Shaul stellig bevestigd in de brief aan Romeinen,  met elkaar delen. Zo zijn ze samen met elkaar begonnen het leven in te richten volgens de richtlijnen van Torah. Enkele van de meest in het oog springende zaken zijn daarbij natuurlijk het houden van Shabbat en de Gezette Tijden van HaShem (vaak aangeduid als de Joodse feesten). De eerste gezamelijke samenkomst als huisgemeente vond plaats op 10 mei 2008 (12 Ijar 5768 Parsja Behar; thema: Be’Ahawa ube’Emoenah, de Vrucht (leven) van Emoenah (geloof)). Eind 2009 kwam de verbouwing van het achterhuis aan de Driehoekweg in Stegeren gereed. Later werd deze ruimte met Barry Segal, een Joodse Bijbelleraar en tevens de directeur van Chazon Israël te Jerusalem, op 10 maart 2010 ingezegend als yeshiva voor de inmiddels door haShem, rond de eerste groep mensen, gevormde huisgemeente.

Sinds 2008 is de gemeente ook officieel geregistreerd als kerkgenootschap en door de overheid als zodanig erkent. Sedert die tijd voegt haShem steeds weer mensen toe en krijgt de gemeente ook taken toebedeeld die gericht zijn op Israël en de directe eigen omgeving. Over onze inzet in Israël kunt u diverse berichten en verslagen vinden op de pagina “nieuws” van deze website. Op bijzondere wijze voorziet haShem telkens weer in alles voor Israël en onze kehila. Een van die bijzondere gebeurtenissen was de bevestiging van Peter Nissen in 2007, als Chozer b’teshuva (חוזר בתשובה), tot deelgenoot van de synagogale gemeenschap te Sde Tzvi in Israël en de erkenning in 2010 door hen van zijn taak als rebbe in Stegeren.

Beit Emoenah ondersteund door uitzending van Peter ook de gemeenteopbouw in Spiez in Zwitserland die zich nu verplaatst heeft naar Zweisimmen. De steun aan hen in Zweisimmen zal vooralsnog worden gecontinueerd. Tevens voorziet Beit Emoenah in onderwijs buiten de gemeente door studie en lezing avonden, voornamelijk in het noorden van Nederland.

Sinds begin juni 2016 mogen we ons erop verheugen dat een originele handgeschreven Torah onder ons is in Beit Emoenah. Een meer dan 200 jaar oude Torah uit Yerushalayim met de naam “Beit midrasj Emoenah” is ons aangeboden door Mosjé Duek, de cohen van de Beit hamidrasj Eiliayhu van Sde Tzvi. Deze Torah is opgehaald in Israël waardoor ze op 6 juni 2016 is aangekomen in Stegeren. Sedertdien is ons voormalig achterhuis daarom volgens de traditie dus nu een Synagoge.

De rol is ergens tussen 1800 en 1880 geschreven, hetgeen volgens de sofeer in Yerushalayim valt af te leiden uit bepaalde kenwerken van lettertype en schrijfwijze.
Ze is oorspronkelijk gebruikt in een synagoge ergens in Europa, want ze maakt deel uit van de ca 25.000 rollen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog naar Yerushalayim zijn gebracht, om ze te redden van vernietiging en waar ze werden gerestaureerd. Dit maakt het des te meer bijzonder dat het Woord, middels deze Torah, opnieuw vanuit Yerushalayim uitgaat naar Europa, en meer in het bijzonder naar Nederland.

De dienst in de synagoge in Sde Tzvi in Israël waar de Torah aan ons werd overgedragen werd dan ook een geweldig feest toen de mensen daar doorkregen wat er stond te gebeuren met deze rol. Ze ontdekten dat ze aan een van de belangrijkste opdrachten van Israël zouden mogen gaan voldoen, namelijk om het Woord door te geven aan de schepping. Het werd dan ook gevierd als was het een bruiloft en Bar Mitzwa tegelijk. Ook mocht Peter op dat moment alsnog op zijn latere leeftijd zijn Bar Mitzwa doen door officieel zelf uit deze Torah te lezen waarna hij werd gezegend tot sjomér van deze Torahrol.

Iedereen die bij de “reis” van deze Torah was betrokken heeft het ervaren als een geweldige zegen en verrijking om deel te mogen hebben aan de opdracht van haShem om Torah te bewaren en door te geven. Ook werd getuigd van de bijzondere betekenis die deze Torah voor onze Beit midrasj, maar ook voor Stegeren en voor heel Nederland, zal hebben door de zegen die de Eeuwige eraan verbindt.

We zien er naar uit om samen alle vier de elementen van het leven in Torah te mogen verenigen in Beit Emoenah. We zijn ervan overtuigd dat de Eeuwige dit niet voor niets heeft bewerkt en zien er naar uit wat HaShem ook hier doorheen weer verder zal gaan doen.

Op 10 mei 2018 hebben we aandacht mogen besteden aan het officiële 10 jarig bestaan. Wat het bijzonder maakte was dat het praktisch samenviel met het 70 jarig bestaan van de moderne staat Israël die haar verjaardag vierde op 20 april 2018 met Yom HaAtsmaoet volgens de Joodse kalender en op 14 mei volgens de westerse kalender.

Het lijkt er op dat de geschiedenis zich aan het herhalen is. Zie: Bijzondere historische ontdekking.

Zie voor Leiding en visie  de subpagina’s onder Welkom-Shalom. Meer info over Peter vindt u hier.