Agenda Moadiem van יהוה

Data van de door יהוה ingestelde heilige dagen.

1 Tishrei 5783 25-26 september 2022 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5783 4-5 oktober 2022 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5783 9-10 oktober 2022 Succot / Loofhuttenfeest
 
1 Nisan 5783 22-23 maart 2023 Rosh Chodesh
14 Nisan 5783 5 april 2023 Pesach
15 – 21 Nisan 5783 6 – 12 april 2023 Pesach / Ongezuurde Broden feest
 
6 Sivan 5783 25-26 mei 2023 Shavuot / Wekenfeest
 
1 Tishrei 5784 15-16 september 2023 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5784 24-25 september 2023 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5784 29 september – 7 oktober 2023 Succot / Loofhuttenfeest