Agenda gezette tijden

Data van de door יהוה ingestelde heilige dagen.

1 Tishrei 5778 20-21 september 2017 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5778 29-30 september 2017 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5778 4 -11 oktober 2017 Succot / Loofhuttenfeest
 
1 Nisan 5778 16-17 maart 2018 Rosh Chodesh
14 Nisan 5778 30-31 maart 2018 Pesach
15 – 21 Nisan 5778 31 maart – 6 april 2018 Pesach / Ongezuurde Broden feest
 
6 Sivan 5778 19-20 mei 2018 Shavuot / Wekenfeest
 
1 Tishrei 5778 9-10 september 2018 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5778 18-19 september 2018 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5778 23 – 30 september 2018 Succot / Loofhuttenfeest