Agenda Moadiem van יהוה

Data van de door יהוה ingestelde heilige dagen.

1 Tishrei 5783 15-16 september 2023 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5783 24-25 september 2023 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5783 29 september – 7 oktober 2023 Succot / Loofhuttenfeest
 
1 Nisan 5783 9 april 2024 Rosh Chodesh
14 Nisan 5783 22 april 2024 Pesach
15 – 21 Nisan 5783 23 – 29 april 2024 Pesach / Ongezuurde Broden feest
 
6 Sivan 5783 11-12 juni 2024 Shavuot / Wekenfeest
 
1 Tishrei 5784 2-3 oktober 2024 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5784 11-12 oktober 2024 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5784 16- 24 oktober 2024 Succot / Loofhuttenfeest