Agenda Moadiem van יהוה

Data van de door יהוה ingestelde heilige dagen.

1 Tishrei 5780 29-30 september 2019 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5780 8-9 oktober 2019 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5780 13 -21 oktober 2019 Succot / Loofhuttenfeest
 
1 Nisan 5780 25-26 maart 2020 Rosh Chodesh
14 Nisan 5780 8-9 april 2020 Pesach
15 – 21 Nisan 5780 9-15 april 2020 Pesach / Ongezuurde Broden feest
 
6 Sivan 5780 28-29 mei 2020 Shavuot / Wekenfeest
 
1 Tishrei 5781 18-19 september 2020 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5781 27-28 september 2020 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5781 2–10 oktober 2020 Succot / Loofhuttenfeest