Agenda gezette tijden

Data van de door יהוה ingestelde heilige dagen.

1 Tishrei 5779 9-10 september 2018 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5779 18-19 september 2018 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5779 23 -30 september 2018 Succot / Loofhuttenfeest
 
1 Nisan 5779 5-6 april 2019 Rosh Chodesh
14 Nisan 5779 19-20 april 2019 Pesach
15 – 21 Nisan 5779 20 -26 april 2019 Pesach / Ongezuurde Broden feest
 
6 Sivan 5779 8-9 juni 2019 Shavuot / Wekenfeest
 
1 Tishrei 5780 29-30 september 2019 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5780 8-9 oktober 2019 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5780 13 – 21 oktober 2019 Succot / Loofhuttenfeest