Agenda Moadiem van יהוה

Data van de door יהוה ingestelde heilige dagen.

1 Tishrei 5781 6-7 september 2021 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5781 15-16 september 2021 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5781 20-28 oktober 2021 Succot / Loofhuttenfeest
 
1 Nisan 5781 1-2 april 2022 Rosh Chodesh
14 Nisan 5781 15 april 2022 Pesach
15 – 21 Nisan 5781 16 – 22 april 2022 Pesach / Ongezuurde Broden feest
 
6 Sivan 5781 4-5 juni 2022 Shavuot / Wekenfeest
 
1 Tishrei 5782 25-26 september 2022 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5782 4-5 oktober 2022 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5782 9-17 oktober 2022 Succot / Loofhuttenfeest