Agenda Moadiem van יהוה

Data van de door יהוה ingestelde heilige dagen.

1 Tishrei 5781 18-19 september 2020 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5781 27-28 september 2020 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5781 2-10 oktober 2020 Succot / Loofhuttenfeest
 
1 Nisan 5781 13-14 maart 2021 Rosh Chodesh
14 Nisan 5781 27-28 maart 2021 Pesach
15 – 21 Nisan 5781 28 maart – 3 april 2021 Pesach / Ongezuurde Broden feest
 
6 Sivan 5781 16-17 mei 2021 Shavuot / Wekenfeest
 
1 Tishrei 5782 6-7 september 2021 Yom Teroea / Dag van Bazuingeschal
10 Tishrei 5782 15-16 september 2021 Yom Kippur / Grote verzoendag
14 Tishrei – 21 Tishrei 5782 20-28 oktober 2021 Succot / Loofhuttenfeest