Giften

Om overeenkomstig het woord van de Eeuwige Zijn gemeente goed te dienen zijn er ook financiële middelen nodig. Daarover is vervolgens ook een goed rentmeesterschap van deze financiële middelen vereist. Voor ontvangst van giften en tienden is een bankrekening beschikbaar en staat er tevens een collectebus beschikbaar in de Yeshiva.
We bedanken vooraf al ieder die ons ondersteund met een of meer giften of hun tienden. We doen om twee redenen echter geen dankberichten uitgaan aangezien: 1. we van de bank geen adresgegevens meer krijgen van u die ons een gift overmaakt, en 2. omdat de Schrift ons leert; “laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet” en ook staat er geschreven dat “zij dan hun dank reeds op aarde hebben ontvangen“.
De afschriften van de bankrekening liggen, voor ieder die betrokken is, ter inzage in de Yeshiva.
Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat namen van schenkers en/of ontvangers van giften niet bekend worden gegeven.
De gegevens van de rekening zijn als volgt:
Rekeningnummer / accountnumber NL74 RABO 0115 9731 84
Tenaamstelling / owners name Beit Emoenah
Bankgegevens / Bankdetails Rabobank Vaart en Vechtstreek
Adres / address Markt 46
Ommen
Swiftcode RABO NL2U

Beit Emoenah is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, algemeen nut beogende instelling.

Alleen giften aan officiële ANBI instellingen komen in aanmerking voor fiscale aftrek!

Als u ons wil vinden op de site van de belastingdienst klik dan HIER en vul op de gekregen pagina onder vestigingsplaats “stegeren” in en klik op “enter” en u krijgt onder andere onze registraties. Alle informatie aangaande onze ANBI status kunt u HIER vinden.