Over deze site

Vrijwarings informatie

Alle informatie op deze site wordt hier gepubliceerd naar beste eer en geweten. We zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, afzegging, uitstel van enige samenkomst of enige andere gebeurtenis vermeld op deze website. In geval van enige vergissing, fout citaat of enige andere inbreuk zullen we er alles aan doen om dit op de meest accurate wijze te corrigeren.

 

Copyright

U mag alle artikelen en informatie uit deze website kopiëren en reproduceren onder de voorwaarde dat u ze compleet gebruikt zonder er commentaar of wijzigingen in aan te brengen en dat U in Uw publicatie de volledige naam van de auteur en de bron van de informatie vermeld: www.beit-emoenah.nl. U mag geen foto’s of video’s van deze site kopiëren, bewerken of gebruiken zonder vooraf schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op via onze contactpagina.

Privacy

Bij Beit Emoenah gaan we zeer zorgvuldig met alle privé-gegevens om. Geen van de persoonlijke gegevens over u, uw gedachten en/of uitspraken, uw familie, adres, enz. zal ooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld met iemand anders. Wij hopen en verwachten dat ook anderen zo met onze gegevens omgaan en correspondentie als vertrouwelijk behandelen.

Ontwerp en realisatie

Deze site is ontworpen, gebouwd en gerealiseerd door J.G. Schipper, MKBweb te Amersfoort, www.mkbweb.nl