Giften

Om overeenkomstig het woord van de Eeuwige Zijn gemeente goed te dienen zijn er ook financiële middelen nodig. Daarover is vervolgens ook een goed rentmeesterschap van deze financiële middelen nodig.
Voor ontvangst van giften en tienden is een bankrekening beschikbaar en staat er tevens een collectebus beschikbaar in de Yeshiva.
We zouden ieder die ons ondersteund met een of meer giften of tienden daarvoor willen danken. We doen echter geen dankberichten uitgaan aangezien de Schrift ons leert; “laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet” en ook staat er geschreven dat “zij dan hun dank reeds op aarde hebben ontvangen“.
De afschriften van de bankrekening liggen, voor ieder die betrokken is, ter inzage in de yeshiva.
Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat namen van schenkers van giften niet bekend worden gegeven.
De gegevens van de rekening zijn als volgt:
Rekeningnummer NL74 RABO 0115 9731 84
Tenaamstelling Beit Emoenah
Adres Driehoekweg 18
7737 PB Stegeren
Bankgegevens Rabobank Vaart en Vechtstreek
Adres Markt 46
Ommen
Swiftcode RABO NL2U

Beit Emoenah is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, algemeen nut beogende instelling.
De Financiële verantwoording vindt u op de hoofdpagina ANBI

Alleen giften aan officiële ANBI instellingen komen in aanmerking voor fiscale aftrek!

Als u ons wil vinden op de site van de belastingdienst klik dan HIER en vul op de gekregen pagina onder vestigingsplaats “stegeren” in en klik op “enter” en u krijgt onder andere onze registraties