Namen van de Eeuwige

El Elohim God der Goden Deu 10:17
El Elyon God de Allerhoogste Ps 91:1
El Shaddai God de Almachtige Gen 17:1
El Olam God de Eeuwige Jes 40:28
Jaweh God die is Ex 3:14
Jaweh Elohim De Here is mijn God Zach 13:9
Jaweh Abba God die Vader is Fil 2:9-11
Jaweh Tsebaot De Heer v d hemelse machten 1 Sam 1:3
Jaweh Shammah De altijd aanwezige Heer Eze 48:35
Jaweh Tsidkenu Heer mijn gerechtigheid Jer 23:6
Jaweh Rapha De Heer die mij geneest Ex 15:26
Jaweh Jireh De Heer die voorziet Gen 22:14
Jaweh Nissi De Heer mijn Banier Ex 17:15
Jaweh Roï De Heer mijn herder Ps 23:1
Jaweh Shalom De Heer die Vrede is Rich 6:24
Jaweh Chanan De Heer is mij genadig 2 Sam 12:22
Jaweh M’kaddesh De Heer die ons heiligt Lev 20:8
Jaweh Tsaddicq De Heer is rechtvaardig Ex 9:27
Jaweh Owz De Heer is mijn kracht Ex 15:2
Jaweh Areck De Heer is lankmoedig Num 14:18
Jaweh Checed De Heer is goedertieren Num 14:18
Jaweh Owr De Heer is mijn licht Ps 27:1
Jaweh Chay Ma’oz De Heer is mijn levens veste Ps 27:1
Jaweh Magen De Heer is mijn schild Ps 89:18
Jaweh Malak De Heer is Koning Ps 93:1
Jaweh Shamar De Heer is uw bewaarder Ps 121:5
Jaweh Ruwn De Heer is verheven Ps 138:6
Jaweh Yasha De Heer is verlosser Jes 38:20
Jaweh Qereb De Heer is in uw midden Sef 3:15
Jaweh Adonaï De Heer is mijn Heer Mal 1:6