Wapenrusting, Efe. 6

Efe.6:10-18

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, {dag van het kwaad-Letterlijk: de kwade dag. } en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,

en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. (vrede = letterlijk: Shalom)

Neem bovenal het schild van het geloof (Emoenah) op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid

en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

 

Waarheid Emet אמת Het Karakter van God חסד ואמת – chesed we ‘emet – genade en waarheid Joh 1:Torah
Gerechtigheid tsèdek צדק Zijn Naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid Gen 30:33:Torah
Vrede Shalom שלום tussen God en mens door geloof in de vrijkoping door Yeshua haMassjiach Lev 26:6Torah
Geloof Emoenah אמונה Geloof, vertrouwen, kracht en liefde die de Eeuwige in de mens gelegd heeft Jes 28:16Torah = Yeshua
Zaligheid Òsjer hanitschie אשר הנצחי toestand waarin men gerechtvaardigd is in God door Yeshua Gen 49:18:Torah
Geest Ruach (ziel – néfesh) רוח( נפש ) de Ruach ha-Kodesh – niemand minder dan de adem van de Eeuwige Zelf. Ps. 51:13:Torah
Volharding en smeking Hatmada ve techina התמדה ו תחנה Volharding en smeking zijn de eigenschappen van de Eeuwige niet van de mens Openb 3:10:Het Woord van Mijn Volharding = Torah

 

Jer. 51:19-23

Het Deel van Jakob is niet als zij,                                                                                                                      Het Deel dat hier genoemd wordt is de Eeuwige

want Hij is de Formeerder van alles,

en Israël is de stam die Zijn eigendom is,

יהוה צדא צבאות (Tsewa Tsewaot יהוה = Heere van de legermachten) is Zijn Naam.

U bent voor Mij een strijdhamer,

wapenrusting.

Met u zal Ik volken stukslaan, met u zal Ik koninkrijken te gronde richten……. met u zal Ik landvoogden en machthebbers stukslaan.

 

Het “Ik” in zijn wapenrusting is dus de Eeuwige zelf.

Gordel Gordel van de waarheid מזיח Meziyach Dezelfde woordstam als die van messias
Borstharnas Harnas van gerechtigheid שריון Sjirjoen Pantser maar tevens met de betekenis “verzekering”
Evangelie Evangelie van Shalom אונגליוןהבשורה הטובש Evankeljon of habesora hatowa Evangelie ofwel letterlijk: verkondiging van een goede daad
Schild Schild van geloof (emoenah) מגןצנה makeen (letterl)tsina (Bijbels) VerdedigingsschildPlan ofwel: onste bereiken doel
Helm Helm van de zaligheid קובעקסדה Kowa (letterl)Kasda (Bijbels) HoofdbeschermingHelm in de beytekenis van: Gedachten die je beschermen
Zwaard Zwaard van de Geest (Ruach haKodesh) חרב cherew Ook wel: tweesnijdend zwaard =De werking van de Ruach haKodesh

 

 

Efeziërs 6:14                  borstharnas van de gerechtigheid,
1 Thessalonicen 5:8        borstharnas van geloof en liefde

blijkbaar wordt dus gerechtigheid gekoppeld aan geloof en liefde

Een gerecht oordeel van de Eeuwige kan heel hard overkomen voor ons als mens maar is dus blijkbaar altijd ook gebaseerd op geloof en liefde van de Eeuwige.

 

 

De wapenrusting is dus niet bedoeld voor onze bescherming, die hebben we immers al doordat we in Yeshua geplaatst zijn, maar ze is bedoeld
voor de strijd in de hemelse gewesten ten behoeve van onze naasten!

We mogen de ons ter beschikking staande middelen (onze gaven en talenten, tabel 2) inzetten om te doen waarvoor we geschapen zijn:

 Hoe doen we dat?

 

Door Torah te leven met volharding en smeking, en daarmee die Torah door te geven aan de wereld.

 

Daarvoor zijn we door Yeshua vrijgekocht en apart gezet.

 

Gordel Dezelfde woordstam als die van messias Waarheid Joh 1:Torah
Borstharnas Pantser maar tevens met de betekenis “verzekering” Gerechtigheid Gen 30:33:Torah
Evangelie Evangelie ofwel letterlijk: verkondiging van een goede daad Vrede Lev 26:6Torah
Schild VerdedigingsschildPlan ofwel: onste bereiken doel Geloof Jes 28:16Torah = Yeshua
Helm HoofdbeschermingHelm in de beytekenis van: Gedachten die je beschermen Zaligheid Gen 49:18:Torah
Zwaard Ook wel: tweesnijdend zwaard =De werking van de Ruach haKodesh Geest Ps. 51:13:Torah
Volharding en smeking Openb 3:10:Het Woord van Mijn Volharding = Torah