Van Yeshua naar Zeus

Hoewel het waar is dat Iesous de Griekse vervanging is van Yehoshua (Griekse Septuagint vertaling van de Tenach) is het ook waar dat de Griekse taal zeer wel in staat is de naam Yehoshua (Y’shua) te reproduceren met exact dezelfde uitspraak.  Los daarvan, een onderzoek naar de geschiedenis van woorden heeft een link vastgesteld tussen Iesous, Zeus en Jesus, uitgesproken als Ie-soos, Zoos, en Jee-zuhs.  Afgezien van de vraag, of men hierin gelijkenis wil zien of niet, er zijn veel andere factoren die de christelijke aanbidding van Jesus verbinden met Zeus.

Voorbeeld: In de King James versie van 1611 wordt in Lucas 4: 27 “Elizeus” gespeld exact zoals het hier staat. Hier wedijvert de heidense godheid Zeus met de Elohim van Israël. Dit is nog maar een klein voorbeeld.

Historici hebben opgetekend dat gedurende vele eeuwen bustes van de godheid Zeus op prominente plaatsen van veel Christelijke kerken door heel Europa werden neergezet- niet alleen de Katholieke kerken deden aan deze afgoderij, maar ook de “Orthodoxe” kerken. De originele bustes van Zeus werden op de meest prominente delen van de Christelijke heiligdommen geplaatst. Aan de brieven van de apostel Shaul werd geen gehoor gegeven door de kerk. In het jaar 203 CE schreef de christelijke “kerkstichter ” Tertullian : “ Door ons (Christenen uit de heidenen ) die niets moeten hebben van (Joodse) Sabbatten, nieuwe manen  en feestdagen – ooit acceptabel voor God –  worden nu de Saturnaliën ( Feestdag ter ere van Saturnus (a.s.)), de Januari – feesten, de Brumalia ( dag van de zonnewende, de  wedergeboren zonnegod(a.s.)) , en Matronalia ( Feest ter ere van de godin Juno, de moeder van Mars(a.s.)) gevierd met het uitdelen van geschenken.

In de vroege Roomse kerkgeschiedenis was het heel gewoon om heidense aanbidding in te voeren in het christendom. Een van de meest duidelijke heidense elementen is het “zonnekind” van 25 december dat het “zoonkind” van “Maria de moeder van God “ werd.  Ishtar, waar het vis-symbool vandaan komt, was ook zo’n “overdracht” in het christendom en transsubstantiatie is een andere rite die rechtstreeks uit het heidendom kwam en in de Paas – hostie belandde , iets waaraan de meeste Christenen zich hebben overgegeven.

Zoals bekend heeft het Vaticaan een enorme bronzen obelisk in het centrum van het St. Pietersplein geplaatst die naar de kerk werd gebracht vanuit Heliopolis, Egypte door de Romeinse keizer Caligula. Deze obelisk is een fallussymbool (penis) dat de Roomse kerk gebruikt voor zonne-aanbidding in de naam van Ishtar(Easter). Caligula beschouwde zichzelf als god en liet zich aanbidden als een fysieke god, niet anders dan de Katholieke paus die zichzelf opstelt als onfeilbaar en in de plaats is gesteld van God.  Het verschil tussen hedendaags Katholicisme en heidendom is louter semantisch (verschillende betekenissen van woorden en symbolen(a.s.))  De Katholieke kerk etaleert alle vormen van demonische spiritualiteit waarmee Caligula “zich vermaakte” inclusief een overvloed van een extreem hoge mate van pedofiele “seks-crimes”.   Echter, zij die niet Katholiek zijn, moeten niet met de vinger wijzen, want iedere christen die een kerstboom optuigt of zondagse kerkdiensten organiseert, Pasen en Valentijns- dag viert, volgt blindelings de Rooms Katholieke autoriteit.

Yeshua HaMashiach is de heerschappij van YHWH, Hij is volkomen rechtvaardig en gehoorzaam aan de wet, maar de meeste christenen zeggen onvermurwbaar dat “Jesus de wet heeft afgeschaft.”

In feite wordt Yeshua verraden door het grootste deel van de christenheid. Maar de grootste “klap in het gezicht“ is dat, wanneer christenen vanuit de Schrift worden geconfronteerd met de waarheid over Messias Yeshua,  in plaats van zich te bekeren en zich te wenden tot Yeshua, de meesten ervoor kiezen om de waarheid te negeren en door te gaan met het volgen van heidense gewoontes.

De meeste christenen vragen: ”Wat maakt het nu uit? “Omdat ze geen verschil zien tussen de absolute waarheid van de perfecte Messias en het valse religieuze systeem dat JeZeus heeft uitgevonden als een mix van waarheid en heidendom.

Hoewel christenen een Jesus – godheid plaatsen volgens Grieks/Romeinse en heidense tradities en ze zelfs denken een exclusieve toegang te hebben tot het Koninkrijk van God, het feit blijft, dat Yeshua vele waarschuwingen gaf tegen menselijke tradities toen hij zei: “Niet ieder die Heer!  Heer! tegen mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen mij op die dag zeggen: “Heer! Heer! Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele machtige daden verricht?” Maar dan zal ik hen openlijk zeggen: “Ik heb u van eeuwigheid niet gekend. Verdwijn uit mijn ogen overtreders van Torah.  Ieder die mijn woorden hoort en doet wat ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots “(Mat. 7: 21 – 24)

Yeshua gebruikt veel gelijkenissen en metaforen om het punt duidelijk te maken, dat de vleselijke natuur van de mens moet sterven, zodat de geestelijke mens in Hem kan leven. Er zijn geen religieuze vervangers te vinden in ruil voor een rechtvaardige levensstijl in Messias. Iedereen die een poging heeft gedaan om een leven te lijden dat aangenaam is voor YHWH, ongeacht religie, heeft ervaren wat het betekent om de schande van de waarheid te dragen en om te strijden tegen de vleselijke natuur. Daarom zei Yeshua: ”Waarachtig, ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met mij verbonden en Ik met hem. Zoals ik leef uit de Vader, de Levende, die mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid”. ( Joh. 6 : 53 – 58 )

Overgenomen uit “Aramaic English New Testament” en vertaald uit het Engels.                               Auteurs: Andrew Gabriel Roth en Baruch Ben Daniel.

“Scripture taken from the Aramaic English New Testament .  Copyright 2008. Used by permission of Netzari Press.”

Vertaling door Anne Sterken.