————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wie we zijn
Wij zijn een orthodoxe Torah-getrouwe gemeente. HaShem, de God van Awraham, Yitschak en Ya’acov heeft zich door Mosje aan ons bekendgemaakt en wij zijn ervan doordrongen dat we ons leven willen inrichten overeenkomstig Torah, Profeten en de overige Geschriften en met een duidelijke visie op de Briet Chadasja (NT)……lees verder

Leiding
Onder de leiding van de Eeuwige Aanwezige, HaShem, voorziet de pastor, samen met de oudsten, de gemeenschap van begeleiding overeenkomstig de richtlijnen die de Eeuwige gegeven heeft in Zijn Woord…lees verder

Visie
Wij willen de Eeuwig Aanwezige יהוה, de God van Awraham (Abraham), de God van Yitschak (Isaäk) en de God van Ja”akov (Jacob) dienen en hebben Yeshua, Adonai de Masjieach (Messias) van heel Israël aangenomen en…..lees verder

Projectnieuws
Vanuit ons geloof ondersteunen we diverse projecten in Israël die erop gericht zijn Eretz Israel en Am Israel op te bouwen op basis van de visie en levensrichtlijnen van Tora zoals die ons door de Eeuwige zijn gegeven. Voor meer projectinformatie klik hieronder op de link Israëlondersteuning. De meeste aandacht gaat echter op dit moment uit naar het project “De Jerusalem Ring” actie waarvan u de informatie kunt vinden onder de knop “Nieuws”

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Onze bedieningen zijn

Instroom studies                                                                          Torah studie                                                                      Israëlondersteuning

Aanbevelingen om te bekijken

Over ons                                                                                          Studies                                                                                Emoenah-zoekt