Torah studies

We willen U aanmoedigen de Torah en alle overige geschriften grondig te bestuderen. De Hebreeuwse taal is een Heilige Taal, zeker als deze gelezen wordt in de oorspronkelijke vorm.

Veel studie materiaal treft u aan op volgende pagina’s en linken:

Torah studiepagina

Openbaring

Hebreeuws-Engelse Bijbel