AlgemeenBeit EmoenahIsraelOverigen

Jerusalem Israel Ring Olijfbomen planten in Adora op 13 mei 2021

“Am Israël Chai International” gaat weer verder met de actie “Jerusalem Israël Ring” rondom Jerusalem en dus in Judea en Samaria als symbool voor heel Erets Israël.
Het staat zo mooi verwoord in het Achttiengebed:

Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid en steek op het teken voor de inzameling van onze ballingen, en zamel ons tezamen in, uit de vier hoeken der aarde. Gezegend Gij, Heere, Die inzamelt de verstrooiden van Zijn volk Israël.

En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, Uw stad, en woon in haar, zoals Gij gesproken hebt; bouw haar, binnenkort in onze dagen, tot een bouwwerk voor altijd, en bereid in haar spoedig de zetel van David.

Olijfboom (Olea europaea) | MijnTuin.org13 mei 2021 planten we weer 100 olijfbomen
ditmaal in Adora

Ook deze vervolgactie blijft dus nadrukkelijk aandacht vragen voor de terugkeer van héél Israël.
“Heel” Israël betekent voor haShem en ons:
Land, Volk en Jerusalem als EEN!

Adora is een orthodoxe moshav in Judea. Adora betekent zoveel als aanbiddelijke of geliefde. En de moshav is geliefd bij haar inwoners. Maar de druk van de vijandige omgeving is ook hier voelbaar en vandaar dat we Adora willen bemoedigen met de olijfbomen. Er zullen op deze dag 10 bomen geplant worden rond de synagoge van Adora. De overige 90 bomen zullen verdeeld worden onder alle inwoners zodat in elke tuin een symbool van leven zal komen te staan.

Ieder die wil kan hieraan deelnemen, hetzij zelf fysiek voor hen die in Israël zijn en naar Adora kunnen komen , of via een Zoom Internet-meeting. De link om hiervoor in te loggen wordt op verzoek, via deze contactpagina, toegestuurd.

Uiteraard is dit weer een stap in een hele reeks aanplantingen in Judea en Samaria rondom Jerusalem.
Ter bemoediging van Israël  en als oproep om Hadar Goldin thuis te brengen gaan we hiermee door.

Daarom doen we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en de terugkeer van Hadar en laat via je geschenk aan deze actie zien dat heel Israël zal leven!

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT JE KUNT DOEN:

  • Draag ter ondersteuning € 26 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten boom / bomen Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”