Bijzondere historische ontdekking; herhaalt de geschiedenis zich weer?

Het eerste document aangaande een Joodse gemeenschap in Dedemsvaart is van 3 september 1835, en vermeldt het bestaan van een gehuurde synagogale ruimte in Balkbrug.

Dit eerste document was een schrijven dat was gericht aan de Rabbijn en betrof het verzoek erediensten te mogen houden in een kamer van de woning van een weduwe, ergens in de veenkolonie in opkomst, ten zuiden van Dedemsvaart.
Straatnamen en huisnummers waren toen nog onbekend.

Er waren toen 15 personen die voor een minjan konden zorgen.
Het verzoekschrift werd ingediend door de wethouder, in wiens herberg in Balkbrug men tot dat moment onderdak had gehad.
Het verzoek betrof het mogen ontvangen van een Sepher Thora (Joodse Wetsrol).
In 1836 werd de joodse gemeente aldaar officieel erkend.

De synagoge aan de Markt werd gebouwd in 1856 en is tot aan de bezetting in de tweede wereldoorlog in gebruik geweest.

Van 1854 tot de bouw van deze nieuwe synagoge was er een synagoge in de veenkolonie ten zuiden van Dedemsvaart.

Sinds 10 mei 2008 komt er weer een joodse gemeenschap samen in een gedeelte van een woning in de voormalige veenkolonie ten zuiden van Dedemsvaart. En op 6 juni 2016 mocht er een Sepher Thora worden verwelkomt in de kehila Beit Emoenah. Het lijkt er op dat de geschiedenis zich herhaalt.

Bronnen:
Historische Vereniging Avereest
Joods Historisch Museum