Goldin Ring actie; We gaan de 1000 ste boom planten!

Goldin Ring Actie Planting 10 gaat plaatsvinden.

Op 20 maart 2020 vindt voor de 100ste keer de ontmoeting plaats van veel familie en vrienden van de familie Goldin om aandacht te vragen voor de terugkeer van Hadar. Ook wordt daarbij uiteraard aandacht gevraagd voor de terugkeer van Oron Shaul. 
Samen met velen van onze familie en vrienden zullen we dan, net als we dat al negen keer eerder tijdens een ontmoeting met hen samen gedaan hebben, weer 100 olijfbomen planten. Dit keer, de tiende keer dus, in mosjav Sde Avraham.
Deze bomen staan symbool voor nieuw leven: Am Israël Chai.
En hoe bijzonder is dit: Op onze 10-de keer, tijdens hun 100-ste samenkomst, de 1000-ste boom planten!
En de visie die we hiermee willen doorgeven is de visie die ook Hadar had. Recht te staan in deze wereld met ons hoofd omhoog en met onze voeten vast verankert in de heilige grond van Israël, het Land van HaShem.

Simcha en Leah zullen die dag dan ook zelf die 1000-ste boom planten.
Baruch HaShem, want Hij maakte het mogelijk!

Help ons mee deze geweldige stap te zetten door de laatste 100 bomen mee te planten, we nodigen iedereen die in de gelegenheid is getuige te zijn van dit bijzondere moment, maar vooral ook te laten zien dat we niet voor Israël en niet achter Israël maar MET Israël staan!

Onze actie kan tegenwoordig rekenen op enorme aandacht in Israël en wordt met veel respect en dankbaarheid gevolgd. De media besteden aandacht via dagbladen, radio en televisie. De politiek besteed er aandacht aan in de Knesset via onder andere de Members of Knesset Michal Cotler-Wunsh, Idit Silman, Alon Schuster, Michael Biton, Tamir Dan en Eli Avidar die regelmatig aanwezig zijn.

Zie hier wat Michal Cotler-Wunsh zei afgelopen 6 december. (Het eerste deel is in hebrew maar vanaf -1.00 herhaalt ze het in het Engels)

De actie was en is niet politiek, religieus of commercieel bedoeld maar roept er dus toe op te leven naar de waarden en normen van ons volk, onze tikkun Olam. Vandaar dat de actie ook een roep is om alle vier de jongens die worden vastgehouden door Hamas weer terug te halen.
Maar er is nog iets dat ons oproept, namelijk de oproep van HaShem alles met “Agrioet” te doen. Agrioet betekent “met verantwoordelijkheid”. En het woord begint met de Alef en eindigt met de Taf, en dat is niet voor niets. Het betekent dat HaShem ons opdraagt het voor de volle 100% te doen, helemaal perfect.

Deze tikkun Olam met agrioet maakt ook dat we onder het motto “Am Israël Chai” geloven dat de afwezigheid van één persoon reden genoeg is om deze strijd te voeren en, door deze bomen te planten, aan te tonen dat heel Israël zal leven. Elke boom zendt, net als een shofar, dus ook de boodschap uit dat het gaat over de ware waarden en normen van ons samenleven als het Joodse volk.

Aangezien ook de ware gelovigen uit de volkeren op Israel geënt zijn geldt deze boodschap en oproep ook voor hen. Velen hebben dat begrepen en zijn telkens op vrijdag aanwezig bij deze plantingen. En we hebben daardoor ook ervaren door te moeten gaan, ook na het planten van deze 1000 ste boom.

We gaan door met dit initiatief!

Daarom lanceren we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en de Goldin-familie en laat via je geschenk aan deze Goldin-ringactie zien dat heel Israël zal leven!

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT JE KUNT DOEN:

• Draag ter ondersteuning € 26 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Goldin ring’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten boom / bomen Eretz Israel.

• Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”