AlgemeenBeit EmoenahBinnenlandIsraelOverigen

Jerusalem Israel Ring Olijfbomen planten in Mitzpeh Yair

“Am Israël Chai International” gaat nu verder met de actie “Jerusalem Israël Ring” rondom Jerusalem en dus in Judea en Samaria als symbool voor heel Erets Israël.
Het staat zo mooi verwoord in het Achttiengebed:

Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid en steek op het teken voor de inzameling van onze ballingen, en zamel ons tezamen in, uit de vier hoeken der aarde. Gezegend Gij, Heere, Die inzamelt de verstrooiden van Zijn volk Israël.

En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, Uw stad, en woon in haar, zoals Gij gesproken hebt; bouw haar, binnenkort in onze dagen, tot een bouwwerk voor altijd, en bereid in haar spoedig de zetel van David.

14 maart 2021 planten we 100 olijfbomen
in Mitzpeh Yair

Ook deze vervolgactie blijft dus nadrukkelijk aandacht vragen voor de terugkeer van héél Israël.
“Heel” Israël betekent voor haShem en ons: Land, Volk en Jerusalem als EEN!

Ronel uit Mitzpeh Yair heeft afgelopen week de bomen opgehaald in het noorden van Israël bij de kweker Odeth. De bomen zijn speciaal uitgekozen voor het gure klimaat van de “Bergen van Judea”. Het is ook een olijf die hele bijzonder olie geeft voor op tafel bij het eten.

Vandaag zijn ze in Mitzpeh Yair begonnen de grond voor te bereiden en de irrigatieleidingen aan te leggen. Het is een project waar iedereen uit de omgeving in meeleeft. Zelfs de kleinkinderen van Ronel doen volop mee met de voorbereidingen.

Zelf heeft Ronel ook wat bomen aangekocht en deze worden nu meteen mee geplant. Uit de contacten met hen is ook gebleken dat het bijzonder emotioneel is voor hen dat dit gaat gebeuren. Hun verhaal en het verhaal van de omgeving van Mitzpeh Yair en Susya zal tijdens de meeting op 14 maart uitgebreid uit de doeken gedaan worden.