AlgemeenBeit EmoenahBinnenlandIsraelOverigen

Boomplantdag 14 maart 2021 door Am Israël Chai International

Onze Goldin Ring Actie is een groot succes gebleken want de beoogde 1000 olijfbomen zijn daadwerkelijk geplant in Israël rondom Gaza als symbolische oproep “Breng Hadar Goldin en Oron Shaul thuis”.

Wij willen ons nu richten op wat haShem ons allemaal, door de gebeurtenissen van de laatste jaren met deze actie, en door Zijn oproep heen heeft laat zien.
We willen door het planten van Olijfbomen laten zien dat we deze oproep mat alle kracht proclameren!

En die oproep is:

“Am Israël Chai in Israël”.                 “Heel Israël Leeft in Israël”

Dit betekent dat we als “Am Israël Chai International” nu verder gaan met de actie “Jerusalem Israël Ring” rondom Jerusalem en dus in Judea en Samaria als symbool voor heel Erets Israël.
Het staat zo mooi verwoord in het Achttiengebed:

Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid en steek op het teken voor de inzameling van onze ballingen, en zamel ons tezamen in, uit de vier hoeken der aarde. Gezegend Gij, Heere, Die inzamelt de verstrooiden van Zijn volk Israël.

En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, Uw stad, en woon in haar, zoals Gij gesproken hebt; bouw haar, binnenkort in onze dagen, tot een bouwwerk voor altijd, en bereid in haar spoedig de zetel van David.

14 maart 2021 planten we 100 olijfbomen
in Mitzpeh Yair

Ook deze vervolgactie blijft dus nadrukkelijk aandacht vragen voor de terugkeer van héél Israël.
“Heel” Israël betekent voor haShem en ons: Land, Volk en Jerusalem als EEN!

Ieder die wil kan hieraan deelnemen, hetzij zelf fysiek voor hen die in Israël zijn in Mitzpeh Yair bij Ron El , of via een Zoom Internet-meeting. Deze activiteit zal beginnen om 13.00 uur Nederlandse tijd (14.00 uur IL tijd). De link om hiervoor in te loggen wordt op verzoek, via deze contactpagina, toegestuurd.

Uiteraard is dit de start van een hele nieuwe reeks aanplantingen in Judea en Samaria rondom Jerusalem.

Daarom lanceren we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en de terugkeer van Hadar en laat via je geschenk aan deze actie zien dat heel Israël zal leven!

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT JE KUNT DOEN:

  • Draag ter ondersteuning € 26 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten boom / bomen Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”