Twee berichten naar aanleiding van Mevo Modiin planting

We kregen na een zeer indrukwekkende dag van olijfbomen planten twee berichten uit Israël die we graag met jullie willen delen:

Vertaald vanuit het Hebreeuws dit bericht van de bewoners van Mevo Modiin:

Shalom chaverim van Israel,

Toda raba voor jullie olijfbomen bij ons in het dorpje Mevo Moddi’m.
Het was een echte en ook lekkere “Simcha”.
We hopen jullie spoedig weer hier terug te zien in Israel.
Lehitraot
Bewoners Mevo Moddi’m

Daarna kregen we nog een bericht van de familie Manor die ons helpt door in Israël de actie te dragen:

Toda raba ook namens de moshav.
Dit was de eerste boom weer door de bewoners in de aarde gezet na de vreselijke brand 2 jaar geleden.
De meeste bewoners zijn nog steeds dakloos en hebben geen duidelijk zicht op een bouw van een nieuw huis.

Shalom, chaverim van Israel,                                Sde Tsvi, 22 juni 2021,
Allereerst een warm toda, bedankje, van ons, Uzi en Tamar Manor, uit Sde Tsvi, Israel voor de vele bomen die we hebben kunnen planten.
Velen van u stonden tijdens de laatste oorlog tegen hamas rechtop en pal achter Israel. Wij hebben dit met ontroering gezien: Kol ha Kavod lachem (letterlijk, alle eer aan jullie)!
Momenteel is het weer rustig, maar een wapenstilstand met hamas in Gaza betekent niet dat de strijd afgelopen is.
Het gevecht om Jeruzalem en G’ds Land, met een hoofdletter L, is weer opgelaaid, maar is deze keer ook zichtbaar in de straten van onze grote steden Lod, Tel Aviv, Jaffo en in de dorpen op het platteland.
Om hier mede iets tegen te doen is er in Nederland een initiatief geboren om bomen bij te planten in de aarde van het land Israel . De JerusalemRing met olijfbomen. Wat doen we, beplanting per locatie van minimaal honderd olijfbomen als statement, om zo G’ds volk te steunen en aan te moedigen , te omblijven wonen en werken in het land Israel.
Dit is een uniek, kleinschalig project: het samen planten van olijfbomen in een grote ring om Jeruzalem heen! Waarom een olijfboom? Omdat deze boom een typisch teken is van Joodse aanwezigheid in het Bijbelse landschap. De olijf is ook één van de zgn. Zeven Vruchten. Deze boom is beschermd door de wet en mag niet zonder toestemming gekapt of weggehaald worden.
Elke planting wordt feestelijk verzorgd en live via Zoom uitgezonden.
De eerste planting vond plaats in Maart jl. in Mitzpe Yair, vlak bij Susya, ten zuiden van Hebron, de tweede in Adora, nog iets dichter bij Hebron , de derde in Mevo Modiim en nu naar de vierde planting van 100 bomen in de moshav Mevo Horon.
In de moshav staat een prachtige nagebouwde synagoge uit de Achterhoek.

Doet u ook mee? en helpt u met de hernieuwde beplanting in Erets Israel door een olijfboom te doneren?
De kosten per jonge boom zijn 26 euro en die prijs is inclusief bijgaande plantings kosten.
Uw deelname, gift kunt u storten op Beit Emoenah – rek, NL74 RABO 01159731 84 – olijfbomen

Hartelijke groeten, een warm Shalom en G’ds zegen