Donderdag 22 juli 2021 planten we 100 olijfbomen in Mevo Horon

“Am Israël Chai International”, het initiatief van de Nederlandse kehila Beit Emoenah in Stegeren en de Dutch Farm in Sde Tzwi in Israël  gaat verder met de  actie “Jerusalem Israel Ring”  rond Jeruzalem en dus in Judea en Samaria als symbool voor heel Erets Israël. 

Het is het tweede initiatief om 1000 olijfbomen te planten om de bevolking van Israël aan te moedigen. De eerste 1000 bomen werden geplant in het “Hadar Goldin Ring”-initiatief, verdeeld over 10 mosjavim in de Gaza-envelop.  
Dit tweede deel, de “Jerusalem Israël Ring” zal worden geplant als een ring rond Jeruzalem. We begonnen al in
 Mitzpe Yair en Adora en Mevo  Modiin.

Het staat zo mooi verwoord in het Achttiengebed:

Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid en steek op het teken voor de inzameling van onze ballingen, en zamel ons tezamen in, uit de vier hoeken der aarde. Gezegend Gij, Heere, Die inzamelt de verstrooiden van Zijn volk Israël.

En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, Uw stad, en woon in haar, zoals Gij gesproken hebt; bouw haar, binnenkort in onze dagen, tot een bouwwerk voor altijd, en bereid in haar spoedig de zetel van David.

Olijfboom (Olea europaea) | MijnTuin.org
Na Mitzpe Yair, Adora en Mevo Modiin planten we

Donderdag 22 juli 2021, 18.45 uur IL tijd, 17.45 NL tijd,

100 olijfbomen in:         Mevo Horon.

Mevo Horon (Hebreews: מְבוֹא חוֹרוֹן) is een Israëlische nederzetting en religieuze moshav shitufi in de Samaria. De moshav ligt nabij Latrun en Modi’ien-Makkabiem-Re’oet, het behoort tot de jurisdictie van de Regionale raad van Mateh Binyamin. In 2007 had het een inwoneraantal van 1.200.

De mosjav werd in 1970 door de leden van de Ezra youth movement en was de eerste plaats in het gebied van de Regionale raad van Mateh Binyamin.

De synagoge die ooit in Terborg stond, maar nu een plek heeft gekregen in Mevo Horon.
De synagoge die ooit in Terborg stond, maar nu een plek heeft gekregen in Mevo Horon.
Het interieur van de synagoge, met een meer dan 100 jaar oude kast en bankjes, zoals de Doetinchemse architect Ovink dat bedacht had.
het interieur van de synagoge

8 Juni 2018 was een bijzondere dag in Mevo Horon toen de nieuwe synagoge werd ingewijd. Deze dag wordt de Cahsdei Enosh Synagoge feestelijk in gebruik genomen. Wat direct opvalt zijn de rode bakstenen en de gekozen, karakteristieke boogvormen. Nederlands vakwerk tussen de wuivende palmstruiken.
De nieuwe synagoge blijkt een exacte replica van de sjoel, zoals de joden het gebedshuis noemen, die in 1901 is gebouwd in Terborg.  Een groot deel van de joodse gemeenschap in Terborg en omstreken is net als elders in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgemoord door de Nazi’s. Het is mede daarom nooit meer echt gelukt om een nieuwe gemeenschap op te bouwen in de Achterhoek. Een groot deel van de ‘overlevers’ is geëmigreerd naar Israël.

Om zes uur ’s avonds klinkt het startsein met een aantal psalmen in de hoofdzaal. Als het gezang stilvalt, wordt opgeroepen om naar een andere synagoge in het dorp te gaan.
“We krijgen de beschikking over de oorspronkelijke thorarollen uit Terborg. Dat is natuurlijk geweldig! Tijdens de opening van de Terborgse sjoel in 1901 werden deze rollen met paard en wagen naar de synagoge gebracht. Dat vonden we eigenlijk wel heel erg mooi. Dat gebruik kennen we hier niet, maar nemen we graag over”, legt Popp uit.

Daar is het één groot feest. De rollen gaan dansend van hand tot hand van de karakteristieke, orthodoxe joden. Maar ook mannen in moderne kledij dansen en zingen mee.

Het paard en wagen worden de thorarollen opgehaald.
Torarollen worden opgehaald en rond de koets dansen ook de gehandicapte kinderen mee.

Tussen de dansende menigte lopen ook enkele verstandelijk gehandicapten rond. Soms lachend en springend, dan weer verbaasd om zich heen kijkend. De synagoge is speciaal voor hen gebouwd. Mevo Horon heeft een eigen ‘dorpje’ voor verstandelijk gehandicapten.

Ze hadden een eigen synagoge in een stacaravan. Maar nu krijgen ze een echte en dat willen ze weten.

Ook deze vervolgactie blijft nadrukkelijk aandacht vragen voor de terugkeer van héél Israël.
“Heel” Israël betekent voor haShem en ons:
Land, Volk en Jerusalem als EEN!

Ieder die wil kan hieraan deelnemen, hetzij zelf fysiek voor hen die in Israël zijn en naar Mavo Horon kunnen komen , of via een Zoom Internet-meeting. De link om hiervoor in te loggen wordt op verzoek, via deze contactpagina, toegestuurd.

Uiteraard is dit weer een stap in een hele reeks aanplantingen in Judea en Samaria rondom Jerusalem.
Ter bemoediging van Israël  en als oproep om Hadar Goldin thuis te brengen gaan we hiermee door.

Daarom doen we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en laat via je geschenk aan deze actie zien dat heel Israël zal leven!

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT JE KUNT DOEN:

  • Draag ter ondersteuning € 26 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten boom / bomen Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”