We gaan door met planten van olijfbomen, ditmaal bij חוות אחים לעד

חוות אחים לעד ,”voor altijd broeders”, is het project van een groep vrijwilligers die een revalidatie centrum bouwen
voor gewonde cq gehandicapte soldaten om hen daar de kans te geven samen te revalideren.

Het centrum, net ten zuiden van Netivot, zal bestaan uit een groot aantal wooneenheden voor de cliënten en ook voor behandelaars. Daarnaast krijgt het centrum beschikking over een wijngaard, veestallen, moestuinen, een tropische kas, werkplaatsen, zwembad, etc. Alles gericht op revalidatie.

 

“Am Israël Chai International”, het initiatief van de Nederlandse kehila Beit Emoenah in Stegeren en de Dutch Farm in Sde Tzwi in Israël  gaat verder met de  actie “Jerusalem Israel Ring”  door dit centrum ook te voorzien van 100 olijfbomen. De luchtfoto laat zien dat het bouwrijp maken klaar is en de inrichting van het terrein al is begonnen.
De bouw van de diverse onderkomens en de aanleg van de nutsvoorzieningen en irrigatieleidingen is inmiddels ook gestart.

Hier ziet u een overzicht van de inrichting van het gehele complex:

 

De tekst van deze poster luidt:

Oprichting van een agrarisch centrum voor revalidatie en restauratie voor de behandeling van mannelijke en vrouwelijke strijders en slachtoffers van vijandelijkheden die lijden aan posttrauma.
De behandeling vindt plaats in de open ruimte met nauwe en gerichte professionele begeleiding voor de behandeling van deze posttrauma.
Een combinatie van therapeutische arbeid en groepsbehandelingen begeleid door gerehabiliteerde posttraumatische strijders.
Voor altijd Broeders Farm.

De planting bij חוות אחים לעד vindt plaats op 11 november 2022


De planting bij חוות אחים לעד ,”voor altijd broeders”, zal tevens een startpunt van het centrum zijn. Mocht u in Israël zijn op dat moment bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het zal ook via zoom te volgen zijn. De link om hiervoor in te loggen wordt op verzoek, via deze contactpagina, toegestuurd.

Olijfboom (Olea europaea) | MijnTuin.org

Uiteraard is ook dit weer een stap in een hele reeks aanplantingen “rondom Jerusalem”.
Ter bemoediging van Israël gaan we hiermee door.

Daarom doen we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en laat via je geschenk aan deze actie zien dat heel Israël zal leven!

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen en dus door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT U KUNT DOEN:

  • Draag ter ondersteuning € 30 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten in Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”