Verslag stand van zaken hulpprojecten

Shalom lieve mensen,

Hierbij wil ik verslag doen van mijn ervaringen tijdens mijn verblijf in Israël de afgelopen twee weken.
Samen met Uzi en Tamar Manor hebben we de op dit moment belangrijkste drie ondersteunende projecten in Israël onder de loep gehouden en geëvolueerd, die we menen te mogen doen op grond van de grote opdracht van haShem aan ons allemaal om tsedaka (liefdadigheid) te doen.

Ten eerste:

Het project ter ondersteuning van alleenstaande jonge moeders met pasgeboren kinderen.
Deze moeders verkeren in een bijna hopeloze eenzame situatie omdat ze min of meer verstoten worden door familie en dus zijn aangewezen op liefdadige hulp van derden. Door hun situatie en de zorg voor hun pasgeboren kindje zijn er voor hen geen mogelijkheden een eigen inkomen te verwerven. Onze hulppakketten zijn niet alleen een praktische hulp maar vooral een bemoediging om de moed niet op te geven. En die boodschap maakt ook op de hulpverleners die de hulp ter plaatse brengen een geweldige bemoedigende indruk. Alleen daarom hebben we moeten erkennen dat we moeten doorgaan met dit project om nog meer onder hen te bereiken en te bemoedigen.

voedselpakketten

Ten tweede:

De voedsel tegoedbonnen en pakketten die we hebben uitgedeeld ter gelegenheid van Pesach zijn met onvoorstelbare dankbaarheid ontvangen. De families die ze hebben gekregen geven aan dat ze zonder deze hulp niet de mogelijkheid zouden hebben gehad, op een goede manier aan deze mitzwah, het vieren van Pesach, te hebben kunnen voldoen. Zelfs als het niet gegaan was om het feest zou de hulp op het goede moment zijn aangekomen. Ook deze ondersteuning van families had dezelfde bemoedigende invloed als het hulpproject aan de alleenstaande jonge moeders. Dit project willen we daarom graag voortzetten omdat we met name ook zien dat haShem daarvoor alle eer krijgt. De families gaan er gelukkig zonder meer van uit dat onze tsedaka (liefdadigheid) direct van haShem afkomstig is

Ten derde:

Het Jerusalem Ring project voor het planten van olijfbomen in Israël. Net voor het begin van het huidige shmita jaar hebben we op vier plaatsen, te weten Mitzpe Yair, Adora, Mevo Modiin en Mevo Horon telkens 100 bomen geplant. We hebben deze vier plaatsen bezocht en gezien dat de bomen het bijzonder goed doen en de ontvangst ervan zeer veel indruk gemaakt heeft. Het heeft op heel veel mensen, met name bij de bewoners van deze plaatsen, ook buiten deze plaatsen enorme impact gehad. De bemoediging die ervan uitgaat blijkt gigantisch groot te zijn, ook ver buiten de direct betrokkenen. We horen van mensen waarvan je het niet verwacht omdat je denkt dat ze ver van dit project af staan dezelfde positieve bemoedigende geluiden en de oproep er toch vooral mee door te gaan. Duidelijk is dat het planten van een olijfboom een statement is dat niet te overtreffen is door welke andere bemoediging dan ook. Het is een mitzwah met verstrekkende gevolgen. Daarom krijgt elke geplante olijfboom ook direct een beschermde status. Ook dit project zal dus na het shmita jaar worden vervolgd.

Het levens veranderende idee van haShem is namelijk:

Liefde is niet genoeg, er hoort ook rechtvaardigheid bij!

We weten allemaal dat Tsedaka doen een grote opdracht is van haShem voor ieder van ons. Maar Tsedaka is niet slechts liefdadigheid doen maar haShem laat ons zien dat deze liefdadigheid moet samengaan met rechtvaardigheid. Tsedaka is dus een opdracht om te doen niet alleen aan je lieve naaste maar ook aan de vreemdeling en zelfs aan je vijand.

Daarom doen we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en laat via je geschenk aan een van deze acties zien dat heel Israël zal leven!

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIES EN WAT JE KUNT DOEN:

  • Maak ter ondersteuning van de Jerusalem Ring € 26 (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Jerusalem Ring’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten boom / bomen Eretz Israel.
  • Maak uw gift voor de alleenstaande moeders en hun baby’s of voor de hulpbehoevende families over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Shomer le Jeled’ of ‘pasgeborenen’ voor het moeder-baby project of de melding ‘voedsel vouchers’ voor het familie hulpproject.
  • Promoot deze acties op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”