Jerusalem Ring – Olijfbomen planten in Judea en Samaria

HaShem geeft ons drie duidelijke opdrachten namelijk: “Heb uw naaste lief als uzelf”, maar net zo belangrijk de volgende: “Gij zult een vreemdeling geen onrecht aandoen” en dan als derde nog sterker: “Heb uw vijanden lief”.

Waarom deze opmerking als start van een nieuwsbericht zult u zeggen? U zult het bij de eerste keer dat u dit allemaal leest wellicht niet zeggen, maar deze regels gaan niet alleen over liefde. Liefde speelt natuurlijk wel een rol maar dan gaat het om uw liefde voor haShem. Deze drie opdrachten hebben namelijk alles te maken met de rechtvaardigheid van haShem die ook wij moeten leven.

Het levens veranderende idee van haShem is namelijk: Liefde is niet genoeg, er hoort ook rechtvaardigheid bij!

We weten allemaal dat Tsedaka doen een grote opdracht is van haShem voor ieder van ons. Maar Tsedaka is dus niet slechts liefdadigheid doen maar haShem laat ons zien dat deze liefdadigheid moet samengaan met rechtvaardigheid. Tsedaka is dus een opdracht om te doen niet alleen aan je lieve naaste maar ook aan de vreemdeling en zelfs aan je vijand.

Aangezien we, zoals u weet, in het shmita jaar zitten hebben we geen olijfbomen geplant in het project “Jerusalem Ring”. Daarentegen hebben we wel enkele ander projecten gedaan in het teken van Tsedaka, onder andere de projecten “Shomer le Jeled – Moeders van pasgeborenen” en “Pesach voedselbonnen” en “Olim support”.

Nu gaan we echter richting de afsluiting van het shmita jaar en willen we ons voorbereiden op de voortsetting van het “Jerusalem Ring” project. Dit project wordt veel breder gedragen in Israël dan we ooit hadden kunnen verwachten. Het planten van een olijfboom heeft enorme impact. Het is deel van de grote opdracht van haShem om het land te onderhouden. Daarnaast is het deel van het opbouwen van het Land, dat wil zeggen deel van het samenbinden van Land en Volk van haShem. En daarbij komt ook nog de ondersteuning van de mensen waar de bomen geplant worden omdat ze de vruchten ervan kunnen gebruiken.

We gaan dus weer van start met dit project.

Uiteraard is dit weer een eerste stap naar een hele reeks aanplantingen in Judea en Samaria rondom Jerusalem.
Ter bemoediging van Israël gaan we dus hiermee opnieuw van start.

Daarom doen we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en laat via je geschenk aan deze actie zien dat heel Israël zal leven!

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT JE KUNT DOEN:

  • Draag ter ondersteuning € 30 (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten boom / bomen Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”