Jerusalem Ring boomplantactie

Voortzetting boomplanten in Givat Magnesi

Op 5 februari hebben we 50 bomen geleverd en geplant in Givat Magnesi in Samaria. Dit is een schapenfarm  die is opgezet door jonge mannen die willen laten zien dat Samaria hun land is dat toebehoord aan haShem. De uiterste sobere omstandigheden waaronder zij leven weerhoudt hen niet vol moed en blijdschap hier hun leven op te bouwen. Ook dit laat zien dat “Am Israël Chai” geen loos statement is. En dat statement hebben we hier mee bevestigd en hen ermee bemoedigd.

Uiteraard was het de bedoeling, zoals elke keer voorheen, ook hier 100 bomen te planten. Dat kon niet doorgaan vanwege de bodemgesteldheid ter plaatse en tevens de barre weersomstandigheden. Aan de foto’s kunt u zien hoe zwaar planten in de Samaria is door de stenen in de grand.

We zijn daarom des te verheugder dat we
de tweede ronde van 50 bomen kunnen gaan planten op 8 maart 2023,
zodat we toch ons oorspronkelijke plan kunnen uitvoeren om 100 bomen te planten.

Iedereen die in Israël is op die dag is van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze feestelijke gebeurtenis. Met name ook omdat die plaatsvindt ter gelegenheid van Purim, het feest van Esther. Zij stond met levensgevaar in de bres voor ons volk net zoals de mannen van Givat Magnesi in de bres staan voor Land en Volk. Laten we hen daarom ook met alle macht ondersteunen.

De volgende planting zal bezrat haShem eveneens plaatsvinden in Samaria en zoals het er naar uitziet zal dat zijn in Itamar.
Ook hier betreft het een pioniersgebeuren midden in het hartland van haShem rondom een schapenfarm.

Daarom doen we, namens de “Am Israël Chai International”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en laat via je geschenk aan deze actie de belofte van haShem zien dat heel Israël zal leven!
Verbindt daarmee ook Uw naam onlosmakelijk aan Israël en de belofte van haShem.

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT U KUNT DOEN:

  • Draag ter ondersteuning € 30 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer:
    NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om zo een ​​of meer olijfbomen te planten in Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”