Maken we de 2000 vol in de Jerusalem Ring?

Shalom Chaverim,

Het is lange tijd stil geweest rondom ons project “Am Israël Chai International Jerusalem Ring”. Dat wil echter niet zeggen dat we gestopt zijn met het planten van olijfbomen in Israël. We zijn tussendoor ook nog bezig met andere projecten zoals het ondersteunen van alleenstaande moeders met pasgeboren baby’s en steun aan een sociale werkplaats in Sderot. De tijd is echter gekomen om onze aandacht ook weer op het planten van de Jerusalem Ring te richten.

Moshav Tekuma nu

Zoals U allemaal weet begon het met het idee om de familie Goldin te ondersteunen in hun verlangen hun zoon Hadar Goldin en diens collega Oron Shaul die omgekomen zijn in Gaza terug te krijgen naar Israël voor een correcte begrafenis. Hiertoe hebben we in onderstaande tien plaatsen rondom Gaza elk 100 olijfbomen geplant.

Kibbuts Ruchama nu

 

 

 

 

 

Moshav Tekuma.                26 oktober 2018
Kibbuts Ruchama.              7 december 2018
Moshav Sde Tzwi.              25 januari 2019
Moshav Nir Akiva.             25 januari 2019
Moshav Yated                     17 mei 2019
Moshav Netiv HaAzarah. 2 augustus 201
Kibbuts Sa’ad                      13 september 2019 v.m.
Kibbuts Sa’ad                      13 september 2019 n.m.
Kibbuts Gevim                    6 december 2019
Moshav Sdei Abraham      20 maart 2020

Olijfolie uit de eerste oogst

Een geweldig project met veel impact in Israël en dat allemaal door jullie geweldige ondersteuning en gulle giften. Van de eerste aanplantingen van de Goldin Ring kon volgens de mitzwot afgelopen seizoen ook voor het eerst geoogst worden en dat gaf een geweldige opbrengst.

Na afronding van deze Goldin Ring was het ons duidelijk geworden dat we niet moesten stoppen juist vanwege de bemoediging die het betekende voor zovelen. Vandaar dat we toen besloten hebben met jullie aller hulp en enthousiasme op dezelfde wijze rondom Jerusalem zo’n ring van 1000 olijfbomen te planten. Daarvan zijn inmiddels 800 bomen daadwerkelijk geplant. De Jerusalem Ring zover we die tot nu toe geplant hebben omvat de volgende plantingen:

Mitzpe Yair                         14 maart 2021
Adora                                   13 mei 2021
Mevo Modi’in                     23 juni 2021
Mevo Horon                       22 juli 2021
Chavat Na’amah, revalidatiecentrum         11 november 2022
Chavat Na’amah, revalidatiecentrum         3 februari 2023
Oud Susya                                                         6 februari 2023
Gevat Magnesi Farm moshav                       7 februari 2023

Givat Magnesi Farm moshav

U zult begrijpen dat we graag ook dit deel van het project willen afmaken. We doen daarom vanwege jullie gulle ondersteuning tot nu toe toch nog een keer een beroep op iedereen om dit project samen met ons tot een goed einde te brengen zodat Israël gezegend wordt.

De noodzaak voor deze oproep komt mede voort uit het feit dat we de planting in Gevat Magnesi Farm moshav geheel uit eigen middelen hebben gedaan omdat we die gift al hadden toegezegd voordat we daarvoor giften hadden ontvangen. We hebben daardoor ook zo’n € 3500 meer uitgegeven aan bomen dan we aan giften hebben ontvangen.

 

Het zou toch geweldig zijn als we voldoende giften zouden mogen ontvangen voor de laatste 200 olijfbomen.

We zijn door onze kinderen uitgenodigd samen met hen een week naar Israël te reizen. En we zullen tijdens die reis kijken of we die laatste twee plantingen kunnen realiseren in Dolev en Itamar.

Daarom doen we, namens de “Am Israël Chai International”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en laat via je geschenk aan deze actie de belofte van haShem zien dat heel Israël zal leven!
Verbindt daarmee ook Uw naam onlosmakelijk aan Israël en de belofte van haShem.

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT U KUNT DOEN:

  • Draag ter ondersteuning € 30 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om zo een ​​of meer olijfbomen te planten in Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”