Peter Nissen

Op veler verzoek wil ik iets meer vertellen over mezelf zodat u een indruk heeft met wie u te maken kunt krijgen.

Ik ben in Limburg geboren in 1954 als oudste van een gezin met vier kinderen, twee zussen en een broer. Mijn ouders hebben ons alle vier katholiek opgevoed en ik heb vanaf mijn zesde actief deelgenomen als misdienaar en later als acoliet. Op mijn 17de ontdekte ik dat de tradities van de katholieke kerk anders waren dan dat wat in de Bijbel geschreven staat. Op mijn vraag na een dienst aan de priester hoe dat kwam kreeg ik te horen dat ik maar gewoon moest doen wat de kerk zei en dan zou alles goed komen. Daarbij werd de man erg handtastelijk. Dit alles heeft me toen doen besluiten de kerk en het geloof volledig de rug toe te keren.

Mijn opleiding is nogal chaotisch verlopen. De HBS heb ik na drie jaar vaarwel gezegd na zowel het eerste als derde jaar dubbel te hebben gedaan. Met een speciale toelatingstoets ben ik gestart met de opleiding bouwkunde aan de MTS. Na twee jaar te hebben gedaan kregen we bezoek van de directeur van die school die mijn ouders kwam vragen wat ik deed op de MTS omdat hij vond dat ik moest doorgaan op de HTS. Als gevolg hiervan ben ik aangenomen op de HTS Bouwkunde in Heerlen die ik met goed gevolg heb afgesloten in 1976 samen met een cursus aan de kunstacademie. Vervolgens ben ik gaan werken bij een architectenkantoor in Heerlen waar ik ook mijn stage tijdens de opleiding had gevolgd.

In 1981 leerde ik daar mijn geliefde echtgenote Carla kennen tijdens een danscursus die ik mocht geven aan studenten van hogere opleidingen uit Heerlen en omgeving. We zijn daarna in 1982 getrouwd en hebben drie geweldige kinderen, een zoon en twee dochters gekregen.

Toen ik als free lance bouwadviseur een herstelproject uitvoerde aan 400 woningwetwoningen kreeg ik van de CEO van een materiaalleverancier een aanbod voor een baan als technisch directeur van zijn firma. Deze firma moest zich door omstandigheden nieuw oriënteren op de Europese bouwmarkt nadat hun afzetgebied in het Midden Oosten en Afrika was ingezakt als gevolg van de oliecrisis. Het gevolg was dat ons gezin is verhuisd naar Ommen in het mooie noorden van Overijssel.

Door ziekte ben ik vanaf 1994 deels gebonden geraakt aan een rolstoel waardoor ik alle tijd had om na te denken over het doel van ons leven. Daardoor ontdekte ik tot mijn schande pas zo laat de leegte in het leven van Carla. Als gevolg van het verlangen van Carla naar een geloofsgemeenschap dat ik toen ontdekte, kwam ook ik in aanraking met het geloof in de Eeuwige en werden we samen lid van de evangelische gemeente in Ommen. Wat een zegen dat God me een vrouw geschonken had die al die jaren biddend trouw is gebleven in haar geloof dat ook ik de weg naar God zou vinden. Na een wonderbaarlijk bezoek aan Israël met Carla hebben we samen besloten om te doen wat de Bijbel ons leert in Jakobus 5:13-15. HaShem is een trouw en onveranderlijk God die doet wat Hij zegt en dus gebeurde het dat ik als gevolg van een gelovig gebed de rolstoel aan de kant kon doen en weer kan lopen zonder hulpmiddelen ondanks het feit dat de hersenaandoening niet weg is en mijn benen nog steeds gevoelloos zijn.

Samen met Carla liepen we in deze gemeente uiteindelijk echter tegen hetzelfde probleem op als ik al gehad had in mijn jeugd: het handelen was niet in overeenstemming met de Schriften. Na een aantal jaren van intensieve bijbelschool en vervolgens studie Hebreeuws werd het voor ons beiden in 2003 duidelijk dat een leven met de Eeuwige alleen kan op grond van het Woord van de Eeuwige, gegeven aan Mosjé, en zoals neergeschreven in de Tenach en de Briet Chadasja. Het gevolg was dat we afscheid genomen hebben om ons leven samen in te richten volgens de Tenach. Het meest in het oog springend is dan natuurlijk het onderhouden van de Shabbat en de Moadiem (gezette tijden van God).

Vervolgens hoorden we de Stem van de Eeuwige die ons opdroeg het achterhuis van ons boerderijtje op te ruimen en dat daarna, net als de rest van hun huis, aan HaShem ter beschikking te stellen. Onder Zijn leiding werd het een prachtige ruimte

In 2005 schonk de Eeuwige mij een bijzondere openbaring tijdens een bezoek aan Kamp Westerbork. In de toen nog ter inzage liggende lijsten van synagogen gedurende de tweede wereldoorlog, ontdekte ik mijn Joodse wortels door het vinden van de namen van mijn grootouders. Heel een vragen aan mijn moeder over ons verleden kregen hierdoor plots een antwoord en vielen veel puzzelstukjes voor mezelf op hun plaats. Op haar sterfbed bevestigde ook mijn moeder voor het eerst definitief onze Joodse afkomst en bekende dat door trauma’s de familie meteen na de tweede wereldoorlog had besloten nooit meer daarover te spreken.

De Eeuwige voorzag kort daarop in een groep mensen die de gedachte dat Torah niet heeft afgedaan, zoals zelfs Shaul stellig bevestigd in de brief aan Romeinen, met elkaar delen. Zo zijn we samen met elkaar begonnen het leven in te richten volgens de richtlijnen van Torah. De eerste gezamelijke samenkomst als huisgemeente vond plaats op 10 mei 2008 (12 Ijar 5768 Parsja Behar; thema: Be’Ahawa ube’Emoenah, de Vrucht (leven) van Emoenah (geloof)).

Sedert die tijd voegt haShem steeds weer mensen toe en krijgt de kehila ook taken toebedeeld die gericht zijn op Israël en de directe eigen omgeving. Op bijzondere wijze voorziet haShem telkens weer in alles. Een van die bijzondere gebeurtenissen was in 2007 mijn bevestiging, als Chozer b’teshuva (חוזר בתשובה) door het doen van een verlate Bar Mitzwa, waarna ik deelgenoot mocht worden van de synagogale kehila te Sde Tzvi in Israël en nog weer later in 2012 de erkenning door hen van mijn taak als rebbe in Stegeren. Hierna werd onze kehila in 2016 een meer dan 200 jaar oude Torah uit Yerushalayim met de naam “Beit midrasj Emoenah” aangeboden door Mosjé Duek, de cohen van de Beit hamidrasj Eiliayhu van Sde Tzvi.

Sinds 2012 draag ik dan ook de eindverantwoordelijkheid van de kehila Beit Emoenah. Mede vanuit die functie mag ik tevens een nieuw opkomende kehila in Zweisimmen Zwitserland bijstaan en mag ik spreekbeurten en cursussen verzorgen hier in Nederland en Zwitserland.
Bezrat haShem mag ik hier nog enige tijd mee doorgaan met de geweldige en onmisbare steun van Carla.

Mocht u na dit alles behoefte hebben contact op te nemen dan kan dat via de contactpagina van deze website.

Moge haShem u allen zegenen!