Beit Emoenah

Stel de juiste vragen

Het is belangrijk de juiste vragen te stellen.

Onder religieuze Joden is het stellen van vragen bijna tot topsport c.q. kunst verheven.
In de jesjivot (religieuze scholen) worden Joden getraind in het stellen van de juiste vragen.
De Talmoed staat vol met vragen en antwoorden. Het is gebouwd op tegenstrijdigheden. Het eist analytisch denkvermogen.
Hoe meer er gestudeerd wordt hoe beter de vaardigheden van analyseren getraind worden.
De topstudent van een jesjiva is degene die de beste vraag stelt.
Waarom is het analyseren van problemen een weg naar wijsheid?

  • Alleen een dwaas stelt geen vragen.
  • Een goede vraag is de helft van het antwoord.
  • Vragen en antwoorden zijn de gereedschappen van het leven.
  • Voor elke tegenstrijdigheid is een gelijke tegengestelde oplossing.
  • Mensen maken zich kenbaar door de vragen die ze stellen.
  • Vraag een Jood een vraag en hij antwoordt met een vraag terug.
  • Kijk of er tegenstrijdigheden bestaan.
  • Het leven geeft geen pas klare antwoorden. We moeten hard werken om volledige duidelijkheid te krijgen.
  • Vertrouw bij het trekken van conclusies niet op meningen en vooronderstellingen van buitenaf.
  • Een wijs persoon stelt vragen en zoekt naar antwoorden.