Geschiedenis

Na een aantal jaren van intensieve bijbelschool en vervolgens studie Hebreeuws werd het in 2003 duidelijk dat een leven met de Eeuwige alleen kan op grond van het Woord van de Eeuwige, gegeven aan Mosjé, en zoals neergeschreven in de Tenach en de Briet Chadasha. In 2005 schonk de Eeuwige ons een bijzondere openbaring tijdens een bezoek aan Kamp Westerbork. In de toen nog ter inzage liggende lijsten van synagogen gedurende de tweede wereldoorlog, ontdekten we onze Joodse wortels.

De Eeuwige voorzag kort daarop in een groep mensen die de gedachte dat Tora niet heeft afgedaan, zoals zelfs Shaul stellig bevestigd in de brief aan Romeinen,  met ons delen. Zo zijn we samen met elkaar begonnen het leven in te richten volgens de richtlijnen van Tora. Enkele van de meest in het oog springende zaken zijn daarbij natuurlijk het houden van Shabbat en de Gezette Tijden van Adonai (vaak aangeduid als de Joodse feesten). De eerste gezamelijke samenkomst als huisgemeente vond plaats op 14 mei 2008. Eind 2009 kwam de verbouwing van het achterhuis aan de Driehoekweg in Stegeren gereed en werd deze ruimte met Barry Segal, een Joodse Bijbelleraar en tevens de directeur van Chazon Israël te Jerusalem, op 10 maart 2010 ingezegend als Yeshiva voor de inmiddels door de Eeuwige, rond de eerste groep mensen, gevormde huisgemeente.

Sinds die datum is de gemeente ook officieel geregistreerd als kerkgenootschap en door de staat als zodanig erkent. Sedert die tijd voegt de Eeuwige steeds weer mensen toe en krijgt de gemeente ook taken toebedeeld die gericht zijn op Israël en de directe eigen omgeving. Op bijzondere wijze voorziet de Eeuwige telkens weer in alles. Een van die bijzondere gebeurtenissen was de bevestiging van Peter Nissen als deel van de synagogale gemeenschap te Sde Tzvi in Israël en de erkenning door hen van zijn taak als rebbe in Stegeren.

Beit Emoenah ondersteunt door uitzending van Peter ook de gemeenteopbouw in Spiez in Zwitserland die zich nu verplaatst heeft naar Zweisimmen. De steun aan hen zal vooralsnog worden gecontinueerd. Tevens voorziet Beit Emoenah in onderwijs buiten de gemeente door studie en lezing avonden, voornamelijk in het noorden van Nederland.

Sinds begin juni 2016 mogen we ons erop verheugen dat een originele handgeschreven Torah onder is in Beit Emoenah. Een meer dan 200 jaar oude Torah uit Yerushalayim met de naam “Beit midrasj Emoenah” is ons aangeboden door Mosjé Duek, de Cohen van Beit hamidrasj Eiliayhu van Sde Tzvi, en die is opgehaald in Israël waarna ze op 6 juni is aangekomen in Stegeren. Sedertdien is ons huis daarom volgens de officiële traditie dus nu een Synagoge.

De rol is ergens tussen 1800 en 1880 geschreven, hetgeen valt af te leiden uit het lettertype en de schrijfwijze. Ze is oorspronkelijk gebruikt in een synagoge ergens in Europa, want ze maakt deel uit van de ca 25.000 rollen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog naar Yerushalayim zijn gebracht, om ze te redden van vernietiging en waar ze werden gerestaureerd. Dit maakt het des te meer bijzonder dat het Woord, middels deze Torah, opnieuw vanuit Yerushalayim uitgaat naar Europa, en meer in het bijzonder naar Nederland.

De dienst in de synagoge in Sde Tzvi in Israël waar de Torah aan ons werd overgedragen werd dan ook een geweldig feest toen de mannen daar doorkregen wat er stond te gebeuren met deze rol. Ze ontdekten dat ze aan een van de belangrijkste opdrachten van Israël zouden mogen gaan voldoen, namelijk om het Woord door te geven aan de schepping. Het werd dan ook gevierd als was het een bruiloft en Bar Mitzwa tegelijk. Ook mocht Peter op dat moment alsnog op zijn latere leeftijd zijn Bar Mitzwa doen door officieel zelf uit deze Torah te lezen waarna hij werd gezegend tot sjomér van deze Torahrol.

Iedereen die bij de “reis” van deze Torah was betrokken heeft het ervaren als een geweldige zegen en verrijking om deel te mogen hebben aan de opdracht van de Eeuwige om Torah te bewaren en door te geven. Ook werd getuigd van de bijzondere betekenis die deze Torah voor onze Beit midrasj, maar ook voor Stegeren en voor heel Nederland, zal hebben door de zegen die de Eeuwige eraan verbindt.

We zien er naar uit om samen alle vier de elementen van het leven in Torah te mogen verenigen in Beit Emoenah. We zijn ervan overtuigd dat de Eeuwige dit niet voor niets heeft bewerkt en zien er naar uit wat Adonai ook hier doorheen weer verder zal gaan doen.