Openbaring

We proberen hier een mogelijke verklaring te geven van wat de geschreven woorden van Johannes in de Openbaring van Yeshua aan hem zouden kunnen betekenen. Mede in het licht van de wereldwijde ontwikkelingen.

Inleiding

De eerste vijf zegels

Zegel 6 en de droge beenderen

De 144.000 en de grote menigte

De tempel van de antichrist

De grote verdrukking

De twee getuigen

De zevende trompet: het Koninkrijk geopenbaard

Hoofdstuk 12: Israël in de wildernis

Het teken en nummer van het beest

De 144.000 en de vruchten van Gramschap

De zeven schalen van Gramschap

Hoofdstuk 17, de hoer geoordeeld

Kom uit haar, mijn volk

Armageddon, de bruiloft

De Opname

De tweede oorlog van Gog en Magog

Het oordeel en de nieuwe aarde